نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فایل‌های کمک‌آموزشی درس‌نامه تهویه مطبوع، محاسبات سرانگشتی و انتخاب سیستم‌ها

دیدگاهتان را بنویسید