آزمون‌های آنلاین در حال برگزاری

در این بخش، فهرستی از آزمون‌های آنلاین در حال برگزاری روی سایت را مشاهده می‌کنید. توجه داشته باشید که شما تنها به آزمون‌هایی دسترسی دارید که در دوره آموزشی مربوطه ثبت‌نام و شرکت نموده باشید. آزمون پایان دوره خود را متناسب با نام دوره و زمان برگزاری انتخاب نمایید تا به صفحه آزمون هدایت شوید.

آزمون پایانی دوره «جامع طراحی کانال و انتخاب فن با حل پروژه» – زمستان ۱۳۹۶

کد دوره: M110
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
تعداد سوالات: ۲۰ عدد
مدت آزمون: ۳۰ دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «جامع طراحی سیستم‌های اطفای حریق با حل پروژه» – زمستان ۱۳۹۶

کد دوره: M111
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
تعداد سوالات: ۲۰ عدد
مدت آزمون: ۳۰ دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «کاربردی طراحی سیستم‌های آب و فاضلاب ساختمان با حل پروژه» – زمستان ۱۳۹۶

کد دوره: M020
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
تعداد سوالات: ۲۰ عدد
مدت آزمون: ۳۰ دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «جامع تهویه مطبوع، محاسبات سرانگشتی و انتخاب سیستم‌ها (HVAC)» – زمستان ۱۳۹۶

کد دوره: M016
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
تعداد سوالات: ۲۰ عدد
مدت آزمون: ۳۰ دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «کاربردی طراحی و اجرای موتورخانه (به همراه تهیه دفترچه محاسبات و حل پروژه)» – زمستان ۱۳۹۶

کد دوره: M019
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
تعداد سوالات: ۲۰ عدد
مدت آزمون: ۳۰ دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «جامع طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی با حل پروژه» – زمستان ۱۳۹۶

کد دوره: M014
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
تعداد سوالات: ۲۰ عدد
مدت آزمون: ۳۰ دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «آموزش کاربردی نرم‌افزار کریر با حل پروژه Carrier HAP» – زمستان ۱۳۹۶

کد دوره: S013
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
تعداد سوالات: ۲۰ عدد
مدت آزمون: ۳۰ دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «جامع نقشه‌کشی، نقشه‌خوانی و نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی» – زمستان  ۱۳۹۶

کد دوره: M011
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
تعداد سوالات: ۲۰ عدد
مدت آزمون: ۳۰ دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: آزمون آنلاین ندارد.

آزمون پایانی دوره کاربردی حفاظت تجهیزات و تاسیسات الکتریکی – مجلس شورای اسلامی – اردیبهشت ۱۳۹۷

کد دوره: E110
محل برگزاری: مجلس شورای اسلامی
تاریخ پایان دوره: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
تعداد سوالات: ۲۰ عدد
مدت آزمون: ۳۰ دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «جامع طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی با حل پروژه» – متل‌قو اردیبهشت ۱۳۹۷

کد دوره: M014
محل برگزاری: متل‌قو – کانون مهندسین سلمان‌شهر
تاریخ پایان دوره: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
تعداد سوالات: ۲۰ عدد
مدت آزمون: ۳۰ دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

ورود به صفحه آزمون