مجوزها، افتخارات و تقدیرنامه‌ها

مجموعه ما تاکنون مجوزها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف داشته است که نشان از دارا بودن شناسنامه‌ای معتبر و قابل اعتماد برای مخاطبان است. برخی از این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها عبارتند از:

  • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور مطبوعاتی و خبرگزاری‌های داخلی
  • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی
  • وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی – حرفه‌ای کشور
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت – مرکز توسعه تجارت الکترونیک
  • آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران
  • اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
  • مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال
  • انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

 برخی از تقدیرنامه‌ها، گواهی‌های عضویت و گواهی‌های رضایت دریافت شده ما طی سنوات گذشته: