پـیشنهادی برای همکاری با ما دارید؟

در صورتی که زمینه مورد نظر شما جهت همکاری با مجموعه ما در بخش «با ما در ارتباط باشید» موجود نیست، آن را با ما مطرح کنید. همواره پذیرای پیشنهادات سازنده هستیم.

شما می‌توانید پیشنهاد همکاری خود را با ذکر جزئیات به آدرس ایمیل info@roshanapub.ir یا دورنگار ۰۲۱۸۸۴۴۶۳۸۱ ارسال نمایید تا پس از بررسی اقدام لازم در خصوص آن صورت پذیرد.