پیشنهادات و انتقادات

نظرات ارزشمند شما راهگشای ماست، چه نقاط قوت ما را یادآوری کنید و چه نقاط ضعفمان را گوشزد کنید.

بنابراین صمیمانه از شما مخاطبان گرامی دعوت می‌کنیم تا هرگونه نظر، انتقاد یا پیشنهاد خود در هر یک از زمینه‌های کاری مجموعه را از طریق تکمیل اینترنتی فرم زیر یا ارسال ایمیل به آدرس info@roshanapub.ir به ما منتقل کنید.