درس‌نامه تهویه مطبوع، محاسبات سرانگشتی و انتخاب سیستم‌ها

19,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

سنجش
شناسه محصول: b041 دسته:

توضیحات

مقدمه مولف
تدریس در دوره‌های متعدد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در حوزه تاسیسات و تهویه مطبوع در کل کشور و استفاده از ابزارهای نوین و متنوع و روش‌های مختلف آموزشی، متناسب با گروه مخاطبان و نیازهای آن‌ها، علی‌رغم رفع نمودن بسیاری از خلاهای آموزشی و کاربردی دانش‌پژوهان در عرصه مهندسی تاسیسات، هنوز خلاهای ظریفی را باقی می‌گذاشت و ضرورت وجود یک منبع منسجم و جامع آموزشی را بیش از پیش نمایان می‌کرد.
یکی از این مواردی که تقریبا در تمامی سمینارها و دوره‌های آموزشی با آن مواجه می‌شدم، نداشتن مجموعه آموزشی منسجم و واحدی بود که تمامی مباحث مطرح شده در سمینار و دوره آموزشی را در بر داشته باشد. با وجود آن که در حال حاضر، کتاب‌های فارسی و زبان اصلی بسیار زیاد و مفیدی در این عرصه منتشر شده است، اما تمامی مباحث سمینار و دوره در هیچ کتاب واحدی موجود نبود و در برخی موارد، مجبور به استفاده از بیش از ده منبع آموزشی مختلف بودیم.
لذا هدف از تالیف این درس‌نامه آن بود تا مجموعه‌ای در اختیار مخاطبان گرامی قرار گیرد که دربرگیرنده تمامی مباحث مطرح شده در دوره‌ها و سمینارهای آموزشی به صورت مدون باشد و از ارجاع دادن مخاطبان به تعداد زیادی از منابع آموزشی پراکنده اجتناب شود. از این رو، درس‌نامه حاضر با هدف افزایش کیفیت آموزش به عنوان یک ابزار کارآمد جدید در عرصه آموزشی‌های کاربردی و تخصصی به رشته تحریر درآمده است. نتیجه این تلاش‌ها، به صورت مجموعه ۸ درس‌نامه کاربردی در حوزه تاسیسات و تهویه مطبوع بوده است که عنوان حاضر یکی از این مجموعه هشت‌تایی به شمار می‌رود.
هرچند که هدف از تالیف این درس‌نامه، حذف جزوه‌نویسی و حذف کامل ارتباط لمسی مخاطب با مباحث آموزشی نبوده است چرا که بر این باورم هر فردی که در سمینار و دوره حضور می‌یابد، باید جزوه‌ای با زبان شخصی خود، مملو از اختصارات، کلید واژه‌ها و زنجیرهای ارتباطی شخصی بنویسد و این بهترین کتاب دنیا برای وی خواهد بود. کتابی که شاید بنده و شما چیز زیادی از علائم و اختصارات بعضا بی‌معنی آن نفهمیم ولی همین تک‌واژه‌ها و علامت‌های عجیب و غریب می‌تواند سرنخ تمام مباحث کلیدی برای نویسنده آن باشد!
هدف از تالیف این درس‌نامه، آسودن خاطر کردن مخاطب و رهاسازی ذهن وی از وسواس ذهنی ناشی از ریختگی مطالب در کلاس بوده است تا وی را از داشتن تمامی مطالب و سرفصل‌ها به صورت آماده، آسوده‌خاطر کند و بیشتر انرژی و توجه وی برای درک و ارتباط موثر در سمینار و دوره آموزشی درگیر کند. از این رو در بخش‌های متعدد از این کتاب، بخش‌هایی تحت عنوان «یادداشت‌های درس‌نامه» برای اضافه کردن نکات تکمیلی، مثال‌ها و برداشت‌های شخصی مخاطب در نظر گرفته شده است.
ضمن آن که نظر به طبقه‌بندی شده بودن و روند ساده و کاربردی بیان مطالب، این درس‌نامه علاوه بر دانش‌پژوهانی که قصد حضور در سمینارها و دوره‌های آموزشی را دارند، برای عموم مخاطبان نیز به‌خوبی قابل استفاده و مفید است.
رامین تابان
زمستان ۱۳۹۴

فهرست
محورهای اصلی مباحث این درس‌نامه / ۷
اصول و مبانی تهویه مطبوع / ۱۴
معنای محاسبات سرانگشتی و کاربردهای آن / ۱۴
تعریف تهویه مطبوع / ۱۴
اختصار HVAC-R عبارت است از / ۱۵
شاخص‌های موثر بر تهویه مطبوع / ۱۶
منطقه آسایش (Comfort Zone) / 17
دما (Temp) / 17
تبدیل واحدهای دما / ۱۸
انواع دما / ۱۹
تعریف دمای خشک / ۲۰
تعریف دمای مرطوب / ۲۰
تعریف دمای نقطه شبنم / ۲۱
رطوبت (Humidity) / 22
انواع رطوبت / ۲۲
تعریف رطوبت نسبی / ۲۳
تعریف نسبت رطوبت / ۲۴
تعریف رطوبت ویژه یا مخصوص / ۲۵
تعریف رطوبت مطلق / ۲۵
تعریف درصد رطوبت یا درجه اشباع / ۲۵
تعریف درجه خلوص یا پاکیزگی هوا / ۲۶
تعریف جریان هوا / ۲۶
گرما (Heat) / 26
انواع گرما / ۲۷
تعریف گرمای محسوس / ۲۷
تعریف گرمای نهان / ۲۷
تعریف گرمای کل / ۲۸
برخی از واحدهای پرکاربرد گرما / ۳۰
بی‌تی‌یو / ۳۰
کیلوکالری / ۳۱
تبدیل واحدهای پرکاربرد واحدهای گرما / ۳۲
تن تبرید / ۳۲
تبدیل واحدهای پرکاربرد سرما / ۳۳
سایکرومتریک (Psychrometric) / 33
۷ کمیت اصلی سایکرومتریک / ۳۴
طبقه‌بندی تجهیزات و سیستم‌های تهویه مطبوع / ۳۶
تعریف تجهیزات و سیستم‌ها / ۳۶
منطق طبقه‌بندی تجهیزات تهویه مطبوع / ۳۸
طبقه‌بندی تجهیزات مولد / ۳۹
طبقه‌بندی تجهیزات انتقال و توزیع / ۴۰
دیگ‌ها یا بویلرها / ۴۲
دیگ‌های چدنی / ۴۳
دیگ‌های فولادی / ۴۵
انواع دیگ فولادی عبارتند از / ۴۵
اصلی‌ترین مزایای دیگ‌های فولادی در مقایسه با دیگ‌های چدنی عبارتند از / ۴۶
اصلی‌ترین معایب دیگ‌های فولادی در مقایسه با دیگ‌های چدنی عبارتند از / ۴۶
محاسبه سرانگشتی دیگ‌ها / ۴۷
اعداد سرانگشتی پیشنهادی برای چند شهر عبارتند از / ۴۸
کوره‌ هوای گرم / ۴۸
انواع کوره هوای گرم از نظر ساختار عبارتند از / ۴۹
کاربردهای متداول کوره هوای گرم / ۴۹
مزایای کوره هوای گرم / ۴۹
معایب کوره هوای گرم / ۵۰
پکیج‌های آب گرم مصرفی / ۵۲
انواع پکیج‌های آب گرم مصرفی / ۵۲
پکیج‌های زمینی یا مخزن‌دار / ۵۳
کاربردهای متداول پکیج آب گرم مصرفی / ۵۳
مزایای پکیج‌های آب گرم مصرفی / ۵۴
معایب پکیج‌های آب گرم مصرفی / ۵۴
واحدهای گرمایش تابشی / ۵۵
انواع واحدهای گرمایش تابشی / ۵۷
کاربردهای متداول واحدهای گرمایش تابشی / ۵۷
مزایای واحدهای گرمایش تابشی / ۵۸
معایب واحدهای گرمایش تابشی / ۵۸
محاسبات سرانگشتی واحدهای گرمایش تابشی / ۵۸
تجهیزات مولد سرما / ۵۹
تجهیزات سرمایش تراکمی / ۶۰
انواع تجهیزات سرمایش تراکمی از نظر نوع کندانسور (روش خنک کردن کندانسور در چرخه تبرید)   / ۶۳
انواع تجهیزات سرمایش تراکمی از نظر نوع کمپرسور / ۶۴
تجهیزات تراکمی تولیدکننده هوای سرد یا سیستم‌های انبساط مستقیم (DX)            / ۶۴
انواع کولر گازی / ۶۴
کولر گازی پنجره‌اید / ۶۵
کولر گازی دوتکه، مجزا یا اسپلیت / ۶۶
کولر گازی ایستاده / ۶۷
کولر گازی چندپانلی / ۶۷
کولر گازی کانالی یا داکت‌اسپلیت / ۶۸
کولرهای گازی مجهز به فناوری اینورتر / ۶۹
سیستم‌های تبرید حجم متغیر (VRV Systems) / 69
مزایای سیستم‌های تبرید حجم متغیر عبارتند از / ۶۹
معایب سیستم‌های تبرید حجم متغیر عبارتند از / ۷۰
اعداد سرانگشتی پیشنهادی برای چند شهر عبارتند از / ۷۰
پکیج‌یونیت‌ها (Packaged Units) / 71
انواع پکیج‌یونیت‌ها از نظر ساختار عبارتند از / ۷۲
محاسبه سرانگشتی پکیج‌یونیت / ۷۳
اعداد سرانگشتی پیشنهادی برای چند شهر عبارتند از / ۷۳
اعداد سرانگشتی پیشنهادی برای چند شهر عبارتند از / ۷۴
چیلرهای تراکمی / ۷۵
چیلرهای تراکمی بر مبنای دو دیدگاه زیر تقسیم‌بندی می‌شوند / … ۷۵
انواع چیلرهای تراکمی از نظر نوع کندانسور عبارتند از / ۷۵
انواع چیلرهای تراکمی از نظر نوع کمپرسور عبارتند از / ۷۶
چیلرهای رفت و برگشتی / ۷۶
چیلرهای اسکرال / ۷۷
چیلرهای اسکرو / ۷۷
چیلرهای سانتریفیوژ / ۷۸
انتخاب نوع کندانسور در چیلرهای تراکمی / ۷۹
انتخاب نوع کمپرسور در چیلرهای تراکمی / ۸۰
ویژگی‌های کمپرسورهای سیلندر پیستونی / ۸۲
ویژگی‌های کمپرسورهای اسکرال / ۸۳
ویژگی‌های کمپرسورهای اسکرو / ۸۳
ویژگی‌های کمپرسورهای سانتریفیوژ / ۸۴
محاسبه سر انگشتی چیلرهای تراکمی / ۸۵
اعداد سرانگشتی پیشنهادی برای چند شهر عبارتند از / ۸۶
تجهیزات سرمایش جذبی / ۸۷
طبقه‌بندی انواع چیلر جذبی از نظر ماده مبرد- ماده جاذب / ۸۹
طبقه‌بندی انواع چیلر جذبی از نظر منبع تولید حرارت ژنراتور / .. ۸۹
طبقه‌بندی انواع چیلر جذبی از نظر چرخه کارکرد / ۹۰
انتخاب نوع مناسب چیلر جذبی / ۹۱
محاسبه سر انگشتی چیلرهای جذبی / ۹۳
چیلر جذبی انتخاب کنیم یا تراکمی؟ / ۹۳
برای انتخاب میان چیلر تراکمی و جذبی می‌توان از مسیر زیر جلو رفت / ۹۳
تجهیزات سرمایش تبخیری / ۱۰۰
برج‌های خنک‌کننده / ۱۰۱
طبقه‌بندی انواع برج خنک‌کننده از نظر وضعیت وزش هوا عبارتند از / ۱۰۲
طبقه‌بندی انواع برج خنک‌کننده از نظر وضعیت جریان فن عبارتند از / ۱۰۲
طبقه‌بندی انواع برج خنک‌کننده از نظر نوع فن عبارتند از / ۱۰۲
ویژگی‌های فن‌های جریان محوری یا آکسیال / ۱۰۳
ویژگی‌های فن‌های گریز از مرکز یا سانتریفیوژ / ۱۰۳
اجزای اصلی فن‌های سانتریفیوژ عبارتند از / ۱۰۴
طبقه‌بندی کاربردی انواع برج‌های خنک‌کننده موجود در بازار عبارتند از / ۱۰۵
طبقه‌بندی انواع برج خنک‌کننده از نظر شکل بدنه عبارتند از / ۱۰۶
طبقه‌بندی انواع برج خنک‌کننده از نظر جنس بدنه عبارتند از / ۱۰۶
محاسبه سرانگشتی برج خنک‌کننده / ۱۰۶
ایرواشر یا هواشوی / ۱۰۷
کاربردهای متداول ایرواشرها / ۱۰۹
ساختار کلی و اجزای متداول ایرواشرها / ۱۱۱
انواع فیلترها / ۱۱۲
از جمله متداول‌ترین انواع پیش‌فیلترها می‌توان به انواع زیر اشاره کرد / ۱۱۲
انواع فیلترهای اصلی در صنعت تهویه مطبوع عبارتند از / ۱۱۳
انواع کویل‌ها از نظر کاربری عبارتند از / ۱۱۶
انواع کویل‌ها از نظر نوع سیال عامل داخل لوله‌های کویل عبارتند از / ۱۱۶
مدل‌ها و اصول نام‌گذاری ایرواشرها / ۱۱۹
محدوده ظرفیت ایرواشرها / ۱۲۰
محاسبه سرانگشتی ایرواشر و کولر آبی / ۱۲۰
طبقه‌بندی تجهیزات انتقال و توزیع / ۱۲۱
طبقه‌بندی انواع پمپ‌ها / ۱۲۱
انواع پمپ‌های گریز از مرکز از نظر ساختار عبارتند از / ۱۲۲
طبقه‌بندی انواع لوله‌ها / ۱۲۴
طبقه‌بندی انواع لوله‌های فلزی متداول عبارتند از / ۱۲۴
طبقه‌بندی انواع لوله‌های غیرفلزی (پلیمری و پلاستیکی) متداول عبارتند از / ۱۲۵
طبقه‌بندی تجهیزات تبادل حرارت / ۱۲۷
تجهیزات تبادل حرارت تک‌فصلی عبارتند از / ۱۲۷
طبقه‌بندی انواع رادیاتورها / ۱۲۸
انواع رادیاتورها از نظر جنس عبارتند از / ۱۲۹
کاربردهای متداول و محل نصب رادیاتور / ۱۲۹
معایب رادیاتور / ۱۳۱
محاسبه سرانگشتی رادیاتور / ۱۳۱
کنوکتور / ۱۳۲
مزایای کنوکتور / ۱۳۲
معایب کنوکتور / ۱۳۲
مزایای سیستم گرمایش از کف / ۱۳۴
معایب سیستم گرمایش از کف / ۱۳۵
یونیت هیتر / ۱۳۵
انواع یونیت‌هیترها از نظر نوع کویل عبارتند از / ۱۳۶
کاربردهای یونیت هیتر / ۱۳۷
مزایای یونیت هیتر / ۱۳۷
معایب یونیت هیتر / ۱۳۷
طبقه‌بندی تجهیزات تبادل حرارت دوفصلی / ۱۳۹
فن‌کویل / ۱۳۹
انواع فن‌کویل از نظر آرایش لوله‌کشی عبارتند از / ۱۴۱
انواع فن‌کویل از نظر ساختار کلی عبارتند از / ۱۴۱
مزایای فن‌کویل‌ها / ۱۴۳
معایب فن‌کویل‌ها / ۱۴۳
محاسبه سرانگشتی فن‌کویل‌ها / ۱۴۳
اعداد سرانگشتی پیشنهادی برای چند شهر عبارتند از / ۱۴۴
واحد هوارسان یا هواساز / ۱۴۵
مزایای واحد هوارسان / ۱۴۶
معایب واحد هوارسان / ۱۴۶
محاسبه سرانگشتی واحد هوارسان انتخاب تجهیزات متناسب با کاربری / ۱۴۷

اطلاعات بیشتر

وزن210 g
قطع کتاب

نوع جلد

نوع چاپ جلد

جنس کاغذ متن

نوع چاپ متن

ناشر

نویسنده

مدیر تولید و ناظر فنی چاپ

آماده‌سازی پیش از چاپ

تعداد صفحات کتاب

نوبت چاپ

شابک (ISBN)

سفارش تلفنی

سفارش از طریق تلگرام

سفارش از طریق دورنگار

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.