آزمون‌های آنلاین در حال برگزاری

در این بخش، فهرستی از آزمون‌های آنلاین در حال برگزاری روی سایت را مشاهده می‌کنید. توجه داشته باشید که شما تنها به آزمون‌هایی دسترسی دارید که در دوره آموزشی مربوطه ثبت‌نام و شرکت نموده باشید. آزمون پایان دوره خود را متناسب با نام دوره و زمان برگزاری انتخاب نمایید تا به صفحه آزمون هدایت شوید.

آزمون پایانی دوره «جامع طراحی کانال و انتخاب فن با حل پروژه» – تابستان 1397

کد دوره: M110
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1397/04/15
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/07/01

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «جامع طراحی سیستم‌های اطفای حریق با حل پروژه» – تابستان 1397

کد دوره: M111
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1397/04/08
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/07/01

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «کاربردی طراحی سیستم‌های آب و فاضلاب ساختمان با حل پروژه» – تابستان 1397

کد دوره: M020
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1397/04/01
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/07/01

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «جامع تهویه مطبوع، محاسبات سرانگشتی و انتخاب سیستم‌ها (HVAC)» – تابستان 1397

کد دوره: M016
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1397/04/21
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/07/01

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «کاربردی طراحی و اجرای موتورخانه (به همراه تهیه دفترچه محاسبات و حل پروژه)» – تابستان 1397

کد دوره: M019
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1397/05/11
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/07/01

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «جامع طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی با حل پروژه» – تابستان 1397

کد دوره: M014
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1397/04/28
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/07/01

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «آموزش کاربردی نرم‌افزار کریر با حل پروژه Carrier HAP» – تابستان 1397

کد دوره: S013
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1397/05/19
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/07/01

ورود به صفحه آزمون

آزمون پایانی دوره «جامع نقشه‌کشی، نقشه‌خوانی و نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی» – تابستان 1397

کد دوره: M011
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1397/05/19
تعداد سوالات: 20 عدد
مدت آزمون: 30 دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1397/07/01

ورود به صفحه آزمون

دیدگاهتان را بنویسید