پـیشنهادی برای همکاری با ما دارید؟

در صورتی که زمینه مورد نظر شما جهت همکاری با ما در بخش ارتباط با ما موجود نیست، آن را مطرح کنید. همواره پذیرای پیشنهادات سازنده هستیم.

شما می‌توانید پیشنهاد همکاری خود را با ذکر جزئیات به یکی از روش‌های:

  • تکمیل فرم آنلاین پایین صفحه
  • ارسال ایمیل به آدرس info@roshanapub.ir
  • ارسال دورنگار ۰۲۱۸۸۴۴۶۳۸۱

برای ما ارسال نمایید تا پس از بررسی اقدام لازم در خصوص آن صورت پذیرد.