نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10195) – 1401/05/20

شما یک سفارش از کیمیا قاسمی دریافت کرده اید:

[سفارش #10195] (1401/05/20)

محصول تعداد قیمت
راهنمای جامع تعمیر و عیب‌یابی پکیج‌ – ویراست چهارم (#b110) 1 تومان59,000
مجموع: تومان59,000
حمل و نقل: تومان12,100 به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان0
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: تومان71,100
قیمت نهایی: تومان71,100

آدرس صورتحساب

کیمیا قاسمی
اصفهان
بهارستان
اردیبهشت غربی شیرازی 3 سجاد 5 پلاک ۶۶۳بلوک ۱۲۴
8144149778
09223818813
kimgh38383@gmail.com

آدرس برای ارسال بار :

کیمیا قاسمی
اصفهان
بهارستان
اردیبهشت غربی شیرازی 3 سجاد 5 پلاک ۶۶۳بلوک ۱۲۴
8144149778

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10194) – 1401/05/19

شما یک سفارش از احمد احمدی دریافت کرده اید:

[سفارش #10194] (1401/05/19)

محصول تعداد قیمت
راهنمای جامع تعمیر و عیب‌یابی پکیج‌ – ویراست چهارم (#b110) 1 تومان59,000
مجموع: تومان59,000
تخفیف: تومان1,770
حمل و نقل: تومان12,700 به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان0
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: تومان69,930
قیمت نهایی: تومان69,930

آدرس صورتحساب

احمد احمدی
اصفهان
اصفهان
اصفهان خیابان سروش کوچه هوشمند۴۱ پلاک۱۳
8199744761
09133145893
az1472@gmail.com

آدرس برای ارسال بار :

احمد احمدی
اصفهان
اصفهان
اصفهان خیابان سروش کوچه هوشمند۴۱ پلاک۱۳
8199744761

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10193) – 1401/05/19

شما یک سفارش از احمد احمدی دریافت کرده اید:

[سفارش #10193] (1401/05/19)

محصول تعداد قیمت
فایل کمک‌آموزشی کتاب «راهنمای جامع تعمیر و عیب‌یابی پکیج – ویراست سوم» (#bif084) 1 تومان10,000
مجموع: تومان10,000
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان0
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: تومان10,000
قیمت نهایی: تومان10,000

آدرس صورتحساب

احمد احمدی
اصفهان
اصفهان
خیابان سروش کوچه هوشمند۴۱ پلاک۱۳
8199744761
09133145893
az1472@gmail.com

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10192) – 1401/05/19

شما یک سفارش از محمد مهدی ایزدیان دریافت کرده اید:

[سفارش #10192] (1401/05/19)

محصول تعداد قیمت
پیوست رایگان کتاب «مرجع کامل پکیج – ویراست چهارم» (#bif105) 1 تومان0
فایل کمک‌آموزشی کتاب «راهنمای جامع تعمیر و عیب‌یابی پکیج – ویراست سوم» (#bif084) 1 تومان10,000
مجموع: تومان10,000
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان0
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: تومان10,000
قیمت نهایی: تومان10,000

آدرس صورتحساب

محمد مهدی ایزدیان
اصفهان
بهارستان
بهارستان فاز2 آزادی بلوک 221 پلاک 511 مجتمع مهرداد سپاهان بهار 3 طبقه همکف واحد 2
8145117554
09130798572
izadi3496@gmail.com

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10184) – 1401/05/16

شما یک سفارش از مهدی محمدی دریافت کرده اید:

[سفارش #10184] (1401/05/16)

محصول تعداد قیمت
داکتیلاتور (Ductulator) / دیسک گردان محاسبه و سایزینگ کانال (#ductulator) 2 تومان30,000
مجموع: تومان30,000
تخفیف: تومان900
حمل و نقل: تومان10,500 به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان0
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: تومان39,600
قیمت نهایی: تومان39,600

آدرس صورتحساب

مهدی محمدی
ایران
البرز
کرج
کرج اسلام آباد خیابان شریعتی منطقه 5 کوچه ی ولی عصر (داروخانه ی قدیم) پلاک113
3154895414
09354338304
mehdi.mtm565@gmail.com

آدرس برای ارسال بار :

مهدی محمدی
ایران
البرز
کرج
کرج اسلام آباد خیابان شریعتی منطقه 5 کوچه ی ولی عصر (داروخانه ی قدیم) پلاک113
3154895414

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10178) – 1401/05/14

شما یک سفارش از سعید جعفری دریافت کرده اید:

[سفارش #10178] (1401/05/14)

محصول تعداد قیمت
پیوست رایگان کتاب «مرجع کامل پکیج – ویراست چهارم» (#bif105) 1 تومان0
مجموع: تومان0
قیمت نهایی: تومان0

آدرس صورتحساب

سعید جعفری
ایران
فارس
شیراز
گلدشت حافظ-خیابان مشتاق-بعد از کوچه 2- دومین پلاک
7186937479
09171393264
saeed11jyz@gmail.com

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10012) – 1401/05/12

شما یک سفارش از نرگس رسولی دریافت کرده اید:

[سفارش #10012] (1401/05/12)

محصول تعداد قیمت
داکتیلاتور (Ductulator) / دیسک گردان محاسبه و سایزینگ کانال (#ductulator) 2 تومان30,000
مجموع: تومان30,000
حمل و نقل: تومان10,500 به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان0
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: تومان40,500
قیمت نهایی: تومان40,500

آدرس صورتحساب

نرگس رسولی
ایران
زنجان
زنجان
انصاریه خیابان پروین اعتصامی مابین بانک سپه و قنادی نوید پلاک 84
4519678974
09128424729
narges.rasoli68@yahoo.com

آدرس برای ارسال بار :

نرگس رسولی
ایران
زنجان
زنجان
انصاریه خیابان پروین اعتصامی مابین بانک سپه و قنادی نوید پلاک 84
4519678974

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10011) – 1401/05/10

شما یک سفارش از علی احمدیان دریافت کرده اید:

[سفارش #10011] (1401/05/10)

محصول تعداد قیمت
الف تا ی آشپزی جلد ۱(ویراست دوم) – چاپ تمام رنگی (#b112) 1 تومان180,000
الف تا ی آشپزی جلد ۲ (#b113) 1 تومان60,000
مجموع: تومان240,000
تخفیف: تومان12,000
حمل و نقل: تومان12,300 به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان0
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: تومان240,300
قیمت نهایی: تومان240,300

آدرس صورتحساب

علی احمدیان
ایران
تهران
تهران
تهرانپارس، بین فلکه 3 و 4 تهرانپارس، مجتمع نارسیس، طبقه 5، فودکورت نارسیس
1655716800
09307536929
alimage69@gmail.com

آدرس برای ارسال بار :

علی احمدیان
ایران
تهران
تهران
تهرانپارس، بین فلکه 3 و 4 تهرانپارس، مجتمع نارسیس، طبقه 5، فودکورت نارسیس
1655716800

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10010) – 1401/05/08

شما یک سفارش از علی کاظمپور دریافت کرده اید:

[سفارش #10010] (1401/05/08)

محصول تعداد قیمت
راهنمای جامع تعمیر و عیب‌یابی پکیج‌ – ویراست چهارم (#b110) 1 تومان59,000
مجموع: تومان59,000
تخفیف: تومان1,770
حمل و نقل: تومان12,100 به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان0
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: تومان69,330
قیمت نهایی: تومان69,330

آدرس صورتحساب

علی کاظمپور
ایران
اصفهان
بهارستان
اصفهان،بهارستان میدان بهار خیابان فرهنگ روبه روی هنرستان دکتر امین مجتمع صاحب الزمان طبقه2واحد11
8143133569
09307430805
alikazempour84@gmail.com

آدرس برای ارسال بار :

علی کاظمپور
ایران
اصفهان
بهارستان
اصفهان،بهارستان میدان بهار خیابان فرهنگ روبه روی هنرستان دکتر امین مجتمع صاحب الزمان طبقه2واحد11
8143133569

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10009) – 1401/05/08

شما یک سفارش از حمزه عصرائی پور دریافت کرده اید:

[سفارش #10009] (1401/05/08)

محصول تعداد قیمت
کولرهای گازی اسپلیت – ویراست دوم (#b104) 1 تومان59,000
راهنمای تعمیر و عیب‌یابی تاسیسات (#b064-2) 1 تومان36,000
مرجع کامل کولر گازی (#b059) 1 تومان25,000
مجموع: تومان120,000
تخفیف: تومان3,600
حمل و نقل: تومان13,900 به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان0
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: تومان130,300
قیمت نهایی: تومان130,300

آدرس صورتحساب

حمزه عصرائی پور
ایران
خوزستان
بندرماهشهر
خیابان پاسداران پلاک 53 منزل عبدالعباس عصرائی پور
6351954593
09169548208
hamzeh.asraei@gmail.com

آدرس برای ارسال بار :

حمزه عصرائی پور
ایران
خوزستان
بندرماهشهر
خیابان پاسداران پلاک 53 منزل عبدالعباس عصرائی پور
6351954593

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10007) – 1401/05/07

شما یک سفارش از سعید محمدی فر دریافت کرده اید:

[سفارش #10007] (1401/05/07)

محصول تعداد قیمت
الف تا ی آشپزی جلد ۲ (#b113) 1 تومان60,000
الف تا ی آشپزی جلد ۱(ویراست دوم) – چاپ تمام رنگی (#b112) 1 تومان180,000
مجموع: تومان240,000
تخفیف: تومان12,000
حمل و نقل: تومان13,900 به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان0
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: تومان241,900
قیمت نهایی: تومان241,900

آدرس صورتحساب

سعید محمدی فر
ایران
اصفهان
خم پیچ
خمینی شهر خیابان طالقانی جنب کلانتری ۱۲ فست فود خان دایی
8414934614
09132176635
saeidmohamadi1371@gmail.com

آدرس برای ارسال بار :

سعید محمدی فر
ایران
اصفهان
خم پیچ
خمینی شهر خیابان طالقانی جنب کلانتری ۱۲ فست فود خان دایی
8414934614

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10006) – 1401/05/05

شما یک سفارش از احسان خوش خلق دریافت کرده اید:

[سفارش #10006] (1401/05/05)

محصول تعداد قیمت
مرجع کامل پکیج – ویراست چهارم (#b118) 1 تومان120,000
مجموع: تومان120,000
تخفیف: تومان3,600
حمل و نقل: تومان12,700 به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان0
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: تومان129,100
قیمت نهایی: تومان129,100

آدرس صورتحساب

احسان خوش خلق
ایران
خراسان رضوی
مشهد
مشهد،خیابان ابوطالب. نبش ابوطالب 18- پلاک 166-طبقه اول-
9196615434
09901973205
esikhosh5@gmail.com

آدرس برای ارسال بار :

احسان خوش خلق
ایران
خراسان رضوی
مشهد
مشهد،خیابان ابوطالب. نبش ابوطالب 18- پلاک 166-طبقه اول-
9196615434

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10004) – 1401/05/04

شما یک سفارش از کاظم بذرافشان دریافت کرده اید:

[سفارش #10004] (1401/05/04)

محصول تعداد قیمت
راهنمای جامع تعمیر و عیب‌یابی پکیج‌ – ویراست چهارم (#b110) 3 تومان177,000
فایل کمک‌آموزشی کتاب «راهنمای جامع تعمیر و عیب‌یابی پکیج – ویراست سوم» (#bif084) 1 تومان10,000
مجموع: تومان187,000
تخفیف: تومان9,350
حمل و نقل: تومان14,700 به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان0
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: تومان192,350
قیمت نهایی: تومان192,350

آدرس صورتحساب

کاظم بذرافشان
ایران
اصفهان
اصفهان
اصفهان پایگاه هشتم شکاری ،بلوک ۱۱دیسمان پلاک ۲۵۷۱
8164163879
09130777122
kazembazrafshan.1359@gmail.com

آدرس برای ارسال بار :

کاظم بذرافشان
ایران
اصفهان
اصفهان
اصفهان پایگاه هشتم شکاری ،بلوک ۱۱دیسمان پلاک ۲۵۷۱
8164163879

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10002) – 1401/05/02

شما یک سفارش از نسا ازادبخت دریافت کرده اید:

[سفارش #10002] (1401/05/02)

محصول تعداد قیمت
کتابخانه تخصصی و کاربردی آشپزی – ارسال رایگان با پست سفارشی به کل کشور (#Ashpazi Books) 1 ریال400.000
مجموع: ریال400.000
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: ریال0
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: ریال400.000
قیمت نهایی: ریال400.000

آدرس صورتحساب

نسا ازادبخت
ایران
تهران
تهران
تهران‌.خیابان دولت‌.بین بلوار کاوه وچهارراه قنات روبروی پمب بنزین پلاک ۳۰۸.ساختمان پارامیس.طبقه سوم‌‌ واحد۳۰۲
1943683728
09055900195
azadbakhtnesa@gmil.com

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (10000) – 1401/04/29

شما یک سفارش از علی بیات دریافت کرده اید:

[سفارش #10000] (1401/04/29)

محصول تعداد قیمت
فایل کمک‌آموزشی کتاب «طراحی و ساخت کویل‌های آبی و DX» (#bif078) 1 10,000 تومان
مجموع: 10,000 تومان
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: 10,000 تومان
قیمت نهایی: 10,000 تومان

آدرس صورتحساب

علی بیات
تهران
رباطکریم
تهران رباط کریم سفیدار خیابان بهشتی لاله هشت یاس یک پلاک ۵۲
3761187854
09198498410
alibayat86@gmail.com

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (9767) – 1401/04/27

شما یک سفارش از رعنا رزقیان دریافت کرده اید:

[سفارش #9767] (1401/04/27)

محصول تعداد قیمت
الف تا ی آشپزی جلد ۲ (#b113) 1 60,000 تومان
الف تا ی آشپزی جلد ۱(ویراست دوم) – چاپ تمام رنگی (#b112) 1 180,000 تومان
مجموع: 240,000 تومان
تخفیف: 24,000 تومان
حمل و نقل: 14,700 تومان به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: 230,700 تومان
قیمت نهایی: 230,700 تومان

آدرس صورتحساب

رعنا رزقیان
آذربایجان شرقی
تبریز
خیابان راه آهن ،روبروی بابک ،کوی قدس ،12متری میخک ساختمان سپهر 2طبقه چهارم سمت راست
5178848718
09141091877
r.rezghian.rr@gmail.com

آدرس برای ارسال بار :

رعنا رزقیان
آذربایجان شرقی
تبریز
خیابان راه آهن ،روبروی بابک ،کوی قدس ،12متری میخک ساختمان سپهر 2طبقه چهارم سمت راست
5178848718

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (9766) – 1401/04/25

شما یک سفارش از وحید خاتمی دریافت کرده اید:

[سفارش #9766] (1401/04/25)

محصول تعداد قیمت
الف تا ی آشپزی جلد ۲ (#b113) 1 60,000 تومان
الف تا ی آشپزی جلد ۱(ویراست دوم) – چاپ تمام رنگی (#b112) 1 180,000 تومان
مجموع: 240,000 تومان
تخفیف: 24,000 تومان
حمل و نقل: 12,300 تومان به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: 228,300 تومان
قیمت نهایی: 228,300 تومان

آدرس صورتحساب

وحید خاتمی
تهران
تهران
تهران خیابان طالقانی بین فرصت و مفتح روبروی اتاق بازرگانی پلاک۲۶۶ ساختمان دکورا مانیس
1581743914
09121037341
vahidkhatami@gmail.com

آدرس برای ارسال بار :

وحید خاتمی
تهران
تهران
تهران خیابان طالقانی بین فرصت و مفتح روبروی اتاق بازرگانی پلاک۲۶۶ ساختمان دکورا مانیس
1581743914

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (9762) – 1401/04/20

شما یک سفارش از مائده خالقی دریافت کرده اید:

[سفارش #9762] (1401/04/20)

محصول تعداد قیمت
الف تا ی آشپزی جلد ۲ (#b113) 2 120,000 تومان
الف تا ی آشپزی جلد ۱(ویراست دوم) – چاپ تمام رنگی (#b112) 2 360,000 تومان
مجموع: 480,000 تومان
تخفیف: 33,600 تومان
حمل و نقل: 12,100 تومان به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: 458,500 تومان
قیمت نهایی: 458,500 تومان

آدرس صورتحساب

مائده خالقی
تهران
تهران
پاسداران، خ فرخی یزدی، جنب کوچه هشتم غربی، هایپر پروتیین سنداد
1664814610
09925785255
maede.khaleghi70@gmail.com

آدرس برای ارسال بار :

مائده خالقی
تهران
تهران
پاسداران، خ فرخی یزدی، جنب کوچه هشتم غربی، هایپر پروتیین سنداد
1664814610

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (9760) – 1401/04/17

شما یک سفارش از حسین پوریزدانپناه کرمانی دریافت کرده اید:

[سفارش #9760] (1401/04/17)

محصول تعداد قیمت
الف تا ی آشپزی جلد ۲ (#b113) 1 60,000 تومان
مجموع: 60,000 تومان
تخفیف: 1,800 تومان
حمل و نقل: 10,500 تومان به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: 68,700 تومان
قیمت نهایی: 68,700 تومان

آدرس صورتحساب

حسین پوریزدانپناه کرمانی
کرمان
کرمان
‎کرمان ‎خیابان شهید علی ضیا ‎علی ضیا ۲۰ ‎شرقی دوم ‎سمت چپ ‎منزل نهم ‎طبقه همکف ‎زنگ شماره ‎(آپارتمان ۳طبقه سنگ سفید یکی به آخر مونده) ‎کد پستی: ۷۶۱۹۶-۷۶۶۹۹ حسین پوریزدانپناه کرمانی ۰۹۳۹۱۴۰۹۷۵۱ ۰۹۱۴۰۳۳۵۵۴۹
7619676699
09131409751
hossein_pk@yahoo.com

آدرس برای ارسال بار :

حسین پوریزدانپناه کرمانی
کرمان
کرمان
‎کرمان ‎خیابان شهید علی ضیا ‎علی ضیا ۲۰ ‎شرقی دوم ‎سمت چپ ‎منزل نهم ‎طبقه همکف ‎زنگ شماره ‎(آپارتمان ۳طبقه سنگ سفید یکی به آخر مونده) ‎کد پستی: ۷۶۱۹۶-۷۶۶۹۹ حسین پوریزدانپناه کرمانی ۰۹۳۹۱۴۰۹۷۵۱ ۰۹۱۴۰۳۳۵۵۴۹
7619676699

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا

[وب‌سایت و فروشگاه اینترنتی نشر خانه روشنا] سفارش جدید (9759) – 1401/04/17

شما یک سفارش از حسین پوریزدانپناه کرمانی دریافت کرده اید:

[سفارش #9759] (1401/04/17)

محصول تعداد قیمت
الف تا ی آشپزی جلد ۱(ویراست دوم) – چاپ تمام رنگی (#b112) 1 180,000 تومان
مجموع: 180,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان
حمل و نقل: 12,100 تومان به وسیله پست سفارشی
روش پرداخت: پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب
با کیف پول: تومان
با پرداخت با استفاده از کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب: 183,100 تومان
قیمت نهایی: 183,100 تومان

آدرس صورتحساب

حسین پوریزدانپناه کرمانی
کرمان
کرمان
‎کرمان ‎خیابان شهید علی ضیا ‎علی ضیا ۲۰ ‎شرقی دوم ‎سمت چپ ‎منزل نهم ‎طبقه همکف ‎زنگ شماره ‎(آپارتمان ۳طبقه سنگ سفید یکی به آخر مونده) ‎کد پستی: ۷۶۱۹۶-۷۶۶۹۹ حسین پوریزدانپناه کرمانی ۰۹۳۹۱۴۰۹۷۵۱ ۰۹۱۴۰۳۳۵۵۴۹
7619676699
09131409751
hossein_pk@yahoo.com

آدرس برای ارسال بار :

حسین پوریزدانپناه کرمانی
کرمان
کرمان
‎کرمان ‎خیابان شهید علی ضیا ‎علی ضیا ۲۰ ‎شرقی دوم ‎سمت چپ ‎منزل نهم ‎طبقه همکف ‎زنگ شماره ‎(آپارتمان ۳طبقه سنگ سفید یکی به آخر مونده) ‎کد پستی: ۷۶۱۹۶-۷۶۶۹۹ حسین پوریزدانپناه کرمانی ۰۹۳۹۱۴۰۹۷۵۱ ۰۹۱۴۰۳۳۵۵۴۹
7619676699