حقوق بازرگانی (تجارت)

350,000 تومان

شناسه محصول: b086 دسته:

توضیحات

پیشگفتار
خداوند متعال را سپاس می‌گویم و شکرگزارم از برای همتی که عطا فرمود تا سزاوار انجام این مهم باشم. تجارت در معنی وساطت حرفه‌ای در امر مبادله و معاوضه کالا یا ارائه خدمت به منظور حصول منفعت به کار می‌رود و در اصطلاح شامل کلیه مواردی است که در مقام داد و ستد به طور متعارف وجود دارد. اگرچه از لحاظ نظری گروهی از متخصصین دو اصطلاح تجارت و بازرگانی را دو مفهوم متمایز به کار می‌برند، لکن غالبا این دو اصطلاح یک معنی را در ذهن متبادر می‌نماید. تکیه اصلی این مجموعه بر عناوین اصلی و مهم حقوق بازرگانی است که مطابق با سرفصل‌های قانون تجارت تنظیم شده است تا بدین شیوه دانشجویان محترم را در مطالعه هدفمند قانون تجارت و شرح و تفسیر مربوطه یاری رساند. در شرح متن سعی بر آن بوده است تا به شیوه کاملا ساده و روشن به توضیح مطالب پرداخته شود تا امکان درک مطالب ساده‌تر گردد؛ آزمون‌ها و تست‌های آخر این مجموعه به دانشجویان این امکان را می‌دهد تا آموخته‌های خود را تکرار نموده و نیز در پی محک زدن آموخته‌های آن عزیزان باشد.
حقوق تجارت یکی از مهم‌ترین عناوین آزمون‌های مقاطع مختلف است که یادگیری آن همواره نیازمند مداومت و تکرار می‌باشد. لذا پیچیدگی مفاهیم در حقوق تجارت همواره یکی از دغدغه‌های دانشجویان و پویندگان عرصه علم حقوق می‌باشد. کتاب حاضر تلاشی است که مهم‌ترین هدف آن ارائه حقوق بازرگانی به شیوه‌ای رسا و در عین حال ساده می‌باشد.
نگارنده سعی بر آن داشته است تا با تکیه بر جزوات اساتید برتر حقوق تجارت و مهم‌ترین و جامع‌ترین کتب حقوق تجارت نسبت به خلق اثری اقدام نماید که در عین رسایی، جامع تمامی مطالب مورد نیاز برای دانشجویان محترم باشد. لازم به ذکر است که در برخی از موارد نگارنده صرفا به توضیح بیشتر، پیوسته و ساده‌تر مطالب و نظریات ارائه شده توسط اساتید معظم حقوق تجارت پرداخته است.
همچنین در این اثر تلاش شده است تا تفسیر و توضیحی از مواد قانون تجارت ارائه شود که هم از اختصار و هم از جامعیت برخوردار باشد. از سویی شرح مواد قانون تجارت برطبق همان ابواب و فصول قانون تجارت بیان شده است و از سوی دیگر مواد مرتبط به صورت یکپارچه و توامان مورد بررسی واقع شده‌اند. در موارد اختلاف نظر، نظرات مختلف شده است و نظر اقوی برگزیده شده است. قوانین جانبی مرتبط با قانون تجارت مانند قانون صدور چک، سفته، برات و … به فراخور موضوعات کتاب مورد مطالعه واقع شده‌اند. در مجموع تلاش شده است که اثری فراهم شود که هم برای دانشجویان رشته حقوق جهت آموزش سریع و ساختارمند حقوق تجارت و آمادگی جهت شرکت در آزمون‌های مختلف کافی باشد و هم برای مشاوران حقوقی و سایر شاغلین حقوقی، جهت بازآموزی حقوق تجارت راه‌گشا باشد.
در نهایت از کلیه کسانی که بنده را در انجام و اتمام این اثر، یاری نمودند، صمیمانه تشکر می‌نمایم. همچنین از محضر ارزشمند و باصفای پدر و مادر عزیزم به خاطر همه تلاش‌های محبت‌آمیزی که در دوران مختلف زندگی‌ام انجام داده‌اند و با مهربانی چگونه زیستن را به من آموخته‌اند، تشکر و قدردانی می‌کنم.
امیر نجف زاده
تابستان ۹۷

فهرست
پیشگفتار / ۹
فصل اول: کلیات / ۱۱
تقسیم‌بندی حقوق / ۱۳
حقوق تجارت / ۱۳
معاملات تجاری تبعی / ۱۹
دفاتر تجاری / ۱۹
ضوابط و مقررات اسم تجارتی / ۲۲
علائم تجارتی و صنعتی / ۲۲
اختراع / ۲۴
منابع حقوق تجارت / ۲۸
شخصیت حقیقی و حقوقی / ۲۹
فصل دوم: شرکتهای تجارتی / ۳۱
شرکت‌های تجارتی و شرکت‌های مدنی / ۳۲
شرایط اساسی شرکت‌های تجارتی / ۳۳
اقسام شخصیت‌های حقوقی / ۳۵
موسسات غیرتجارتی / ۳۵
موسسات و تشکیلات دولتی / ۳۵
شرکت سهامی / ۳۷
شرکت سهامی عام / ۴۰
شرکت سهامی خاص / ۴۳
اساسنامه / ۴۶
موضوع شرکت / ۴۷
سرمایه / ۴۷
سهام / ۵۱
ارزش تجارتی / ۵۶
قرضه / ۵۶
مجمع عمومی / ۵۸
مسئولیت مدیران / ‌۶۱
بازرسان شرکت / ۶۱
بیلان و ترازنامه، سود و زیان شرکت / ۶۳
انحلال و تصفیه شرکت / ۶۵
فصل سوم: شرکت با مسئولیت محدود / ۶۹
نام شرکت / ۷۰
تشکیل شرکت / ۷۱
سهم‌الشرکه / ۷۲
مدیران / ۷۳
مجمع عمومی برای شرکا / ۷۴
نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع شرکا / ۷۶
هیئت نظار / ۷۷
سود و زیان / ۷۸
انحلال شرکت / ۷۹
تصفیه شرکت با مسئولیت محدود / ۸۱
مسئولیت / ۸۲
فصل چهارم: شرکتهای تضامنی / ۸۳
میزان تعهدات در شرکت تضامنی / ۸۴
تعداد اعضا در شرکت تضامنی / ۸۵
شرکت تضامنی برای انجام امور تجاری / ۸۶
امور تجاری خاص شرکت‌های تضامنی / ۸۶
مشخصات اصلی شرکت‌های تضامنی / ۸۷
چگونگـی تشکیل شرکت‌های تضامنی / ۹۰
چگونگی ثبت شرکت‌های تضامنی  / ۹۰
شرکتنامه / ۹۱
اختیارات مدیران / ۹۸
مسئولیت مدیران / ۹۸
حق‌الزحمه مدیران / ۹۸
مقایسه شرکت تضامنی با سایر شرکت‌های تجاری / ۱۰۰
فصل پنجم: شرکت نسبی / ۱۰۳
اسم شرکت / ۱۰۴
تشکیل شرکت / ۱۰۴
اداره شرکت / ۱۰۴
روابط شرکا / ۱۰۴
نفع و ضرر / ۱۰۵
طلبکاران شرکت / ۱۰۵
فصل ششم: شرکت مختلط / ۱۰۷
 شرکت مختلط سهامی / ۱۰۷
شرکت مختلط غیرسهامی / ۱۰۹
تفاوت شرکت‌های مختلط سهامی با غیرسهامی / ۱۱۰
فصل هفتم: شرکت تعاونی / ۱۱۱
شرکت‌های تعاونی ایران / ۱۱۳
ارکان شرکت تعاونی / ۱۱۵
مجمع عمومی / ۱۱۵
هیئت مدیره شرکت تعاونی / ۱۱۶
وظایف و اختیارات هیئت مدیره / ۱۱۶
مدیر عامل شرکت تعاونی / ۱۱۷
بازرس شرکت تعاونی / ۱۱۷
مقررات مالی تعاونی‌ها /  ۱۱۸
تشکیل و ثبت تعاونی‌ها / ۱۱۸
اتحادیه تعاونی / ۱۱۹
انحلال شرکت تعاونی / ۱۲۰
فصل هشتم: تصفیه امور شرکتها / ۱۲۱
تصفیه امور شرکت‌ها / ۱۲۱
مدیر تصفیه در شرکت‌های غیرسهامی / ۱۲۲
وظیفه مدیران تصفیه در کلیه شرکت‌های تجارتی / ۱۲۳
فصل نهم: ثبت شرکتها / ۱۲۵
ثبت شرکت‌های داخلی / ۱۲۷
شرکت‌های خارجی / ۱۲۹
شعبه شرکت خارجی / ۱۳۱
شرکت‌های امتیازی / ۱۳۲
فصل دهم: اسناد تجارتی/ ۱۳۳
تعریف اسناد تجاری / ۱۳۴
ویژگی‌های اسناد تجاری / ۱۳۴
انواع اسناد تجاری / ۱۳۵
انواع چک  / ۱۳۹
فصل یازدهم: قراردادهای تجاری / ۱۴۵
تعریف قرارداد / ۱۴۵
قراردادهای بازرگانی / ۱۴۶
رهن تجاری / ۱۴۷
ضمان / ۱۴۷
فصل دوازدهم: بورس / ۱۴۹
نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد / ۱۵۳
نقش بورس از دید سرمایه‌گذاران / ۱۵۵
نقش بورس از دید صادرکنندگان اوراق بهادار / ۱۵۶
داد و ستد در بورس اوراق بهادار (تالار بورس) / ۱۵۷
فهرست رسمی بورس / ۱۵۷
کارگزاری در بورس اوراق بهادار / ۱۵۸
نحوه خرید سهام در ایران  / ۱۶۰
حق تقدم خرید سهام / ۱۶۴
سبد سهام (پورتفولیو) / ۱۶۵
انواع ریسک / ۱۶۶
بورس اوراق بهادار در ایران / ۱۶۷
سازمان و نحوه اداره امور بورس تهران / ۱۶۹
مقررات حاکم بر نحوه انجام معاملات بورس / ۱۷۱
نحوه پذیرش اوراق بهادار در بورس / ۱۷۲
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران / ۱۷۲
فصل سیزدهم: بیمه / ۱۷۵
موضوع بیمه / ۱۷۶
مسئولیت بیمه‌گر / ۱۷۷
حقوق بیمه‌گر / ۱۷۸
وظایف بیمه‌گذار / ۱۷۹
فسخ بیمه / ۱۷۹
بیمه عمر / ۱۸۱
ملی شدن موسسات بیمه / ۱۸۲
فصل چهاردهم: دلالی، حقالعملکاری / ۱۸۳
دلالی / ۱۸۳
اجرت دلال / ۱۸۶
دفتر دلال / ۱۸۷
حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) / ۱۸۷
مسئولیت حق‌العمل‌کار / ۱۸۹
فصل پانزدهم: ورشکستگی / ۱۹۱
تعریف ورشکستگی و شرایط وقوع آن / ۱۹۲
اعلام ورشکستگی / ۱۹۳
نتایج حکم ورشکستگی / ۱۹۴
تفاوت‌های موجود بین ورشکستگی و اعسار / ۱۹۴
فصل شانزدهم: قانون تجارت الکترونیکی / ۱۹۵
مفهوم تجارت الکترونیکی / ۱۹۶
حمایت‌های انحصاری / ۱۹۶
قواعد مربوط به تبلیغات / ۱۹۷
جرائم و مجازات‌ها / ۱۹۸
ضمائم / ۱۹۹
نمونه آزمونهای دانشگاهی / ۲۰۷
منابع: / ۲۷۱

توضیحات تکمیلی

وزن 400 گرم
قطع کتاب

نوع جلد

نوع چاپ جلد

جنس کاغذ متن

نوع چاپ متن

ناشر

نویسنده

مدیر تولید و ناظر فنی چاپ

آماده‌سازی پیش از چاپ

تعداد صفحات کتاب

نوبت چاپ

شابک (ISBN)

سفارش تلفنی

سفارش از طریق پیام‌رسان‌ها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.