راهنمای کامل معرفی استانداردهای ASHRAE

14,500 تومان

ناموجود

شناسه محصول: b007 دسته:

توضیحات

فهرست
ASHRAE
15-2007 / 21

ایمنی برای سیستم‌های تبرید (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 16-1983 (RA99) / 22
شیوه ارزیابی ظرفیت دستگاه‌های تهویه مطبوع اتاقی و دستگاه‌های تهویه مطبوع یکپارچه ترمینالی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 16-1983 (RA99) / 24
شیوه ارزیابی ظرفیت دستگاه‌های تهویه مطبوع اتاقی و دستگاه‌های تهویه مطبوع یکپارچه ترمینالی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 17-2008 / 26
شیوه ارزیابی ظرفیت شیرهای انبساطی حرارتی مبرد (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE 18-2008 / 28
شیوه ارزیابی ظرفیت خنک‌کننده‌های آب آشامیدنی با تبرید مکانیکی خود‌کفا (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE 20-1997 / 30
شیوه ارزیابی ظرفیت کندانسورهای هوایی مبرد با مکش مکانیکی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 22-2007 / 31
روش‌های تعیین مشخصات کارکرد کندانسورهای مبرد آبی
ASHRAE 23-2005/ 32
روش‌های تعیین مشخصات کارکرد کمپرسورهای مبرد با جا‌به‌جایی مثبت و کندانسورها (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 24-2009 / 34
روش‌های تعیین مشخصات کارکرد خنک‌کننده‌های مایع (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 25-2001 (RA 2006)/ 35
روش‌های ارزیابی خنک‌کننده‌های هوایی با جریان همرفت اجباری و طبیعی برای تبرید (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 26-1996 (RA 2006) / 37
تاسیسات تهویه مطبوع و تبرید مکانیکی کشتی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 28-1996 / 39
روش‌های ارزیابی ظرفیت جریان لوله‌های مویین مبرد (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 28-1996 (RA 2006) / 40
روش‌های ارزیابی ظرفیت جریان لوله‌های مویین مبرد (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 29-2009 / 42
روش‌های ارزیابی دستگاه‌های یخ‌ساز خودکار (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE 30-1995 / 44
روش‌های ارزیابی پکیج‌های سرمایشی مایع
ASHRAE 32.1-2004 / 45
روش‌های تعیین مشخصات کارکرد ماشین‌های فروش خودکار نوشیدنی‌های بطری‌شکل، کنسروی و سایر نوشیدنی‌های درزبندی شده (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 32.2-2003 / 47
روش‌های تعیین مشخصات کارکرد تجهیزات توزیع نوشیدنی با عملکرد مخلوط‌کنندگی قبل یا بعد از مصرف (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 32.2-2003 (RA 2007) / 49
روش‌های تعیین مشخصات کارکرد تجهیزات توزیع نوشیدنی با عملکرد مخلوط‌کنندگی قبل یا بعد از مصرف (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 33-2000 / 51
روش‌های ارزیابی کویل‌های گرمایش و سرمایش هوا با گردش اجباری (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 34-2007 / 53
تعیین و طبقه‌بندی مبردها (مورد تایید  ANSI)
ASHRAE 35-1992 / 55
روش‌های ارزیابی مواد جاذب شیمیایی برای خشک کردن مبرد
ASHRAE 37-2009 / 57
روش‌های ارزیابی مشخصات کارکرد تجهیزات پمپ حرارتی و تهویه مطبوع یکپارچه الکتریکی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 40-2006 (RA 2006) / 58
روش‌های تعیین مشخصات کارکرد تجهیزات پمپ حرارتی و تهویه مطبوع یکپارچه با کارکرد حرارتی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 41.1-1986 (RA 91) / 59
روش استاندارد ارزیابی دما
ASHRAE 41.1-1986 (RA 2006) / 60
روش استاندارد ارزیابی دما (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 41.2-1987 (RA 92) / 61
روش‌های استاندارد برای ارزیابی آزمایشگاهی جریان هوا
ASHRAE 41.3-1989 / 63
روش استاندارد برای ارزیابی فشار
ASHRAE 41.1-1996 (RA 2006) / 64
روش استاندارد ارزیابی نسبت روان‌کننده در مبردهای مایع (مورد تایید ANSI)
ASHRAE 41.6-1994 / 65
روش ارزیابی ویژگی‌های هوای مرطوب
ASHRAE 41.6-1994 (RA 2006) / 66
روش استاندارد ارزیابی ویژگی‌های هوای مرطوب (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۴۷٫۷-۱۹۸۴ (RA ۲۰۰۶) / ۶۷
روش ارزیابی جریان گاز (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۴۱٫۸-۱۹۸۹ (RA ۲۰۰۶) / ۶۸
روش استاندارد ارزیابی جریان مایعات در لوله‌های با استفاده از جریان‌سنج اریفیس
ASHRAE ۴۱٫۹-۲۰۰۰ / ۶۹
روش‌های ارزیابی گرماسنج برای بررسی جریان جرمی مبردهای فرار (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۴۱٫۹-۲۰۰۰ (RA ۲۰۰۶)/ ۷۰
روش‌های ارزیابی گرماسنج برای  بررسی جریان جرمی مبردهای فرار (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۴۱٫۱۰-۲۰۰۸ / ۷۲
روش‌های استاندارد ارزیابی جریان جرمی مبردهای فرار با استفاده از جریان‌سنج (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۵۱-۲۰۰۷ / ۷۴
روش‌های ارزیابی آزمایشگاهی فن‌ها به منظور تعیین مشخصات کارکرد آیرودینامیکی (مورد تایید ANSI/ASHRAE) (استاندارد ANSI/AMCA 210-07)
ASHRAE ۵۲٫۱-۱۹۹۲ / ۷۶
فرایندهای ثقل‌سنجی و شناسایی گرد و غبار برای ارزیابی دستگاه‌های تمیز‌کننده هوا مورد استفاده در تهویه‌ مطبوع برای دفع ذرات بسیار ریز
ASHRAE ۵۲٫۲-۲۰۰۷ / ۷۷
روش‌های ارزیابی بازدهی دفع دستگاه‌های تمیزکننده هوا تهویه عمومی بر حسب اندازه ذرات (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۵۵-۲۰۰۴ / ۷۹
شرایط حرارتی محیط برای سکونت انسان (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۵۸-۱۹۸۶ (RA ۹۹) / ۸۰
روش‌های ارزیابی ظرفیت حرارتی و تعیین مشخصات کارکرد دستگاه‌های تهویه مطبوع اتاقی و دستگاه‌های تهویه مطبوع پایانه‌ای یکپارچه (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۵۸-۱۹۸۶ (RA ۲۰۰۹) / ۸۱
روش‌های ارزیابی ظرفیت حرارتی و تعیین مشخصات کارکرد  دستگاه‌های تهویه مطبوع اتاقی و دستگاه‌های تهویه مطبوع پایانه‌ای یکپارچه (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۶۲٫۱-۲۰۰۷ (RA ۲۰۰۹) / ۸۳
تهویه به منظور دست‌یابی به کیفیت هوای داخل قابل قبول (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۶۲٫۱-۲۰۰۷ / ۸۶
راهنمای کاربران
ASHRAE ۶۲٫۲-۲۰۰۷ / ۸۸
تهویه و کیفیت هوای داخل مطلوب در ساختمان‌های مسکونی با ارتفاع کم (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۶۳٫۱-۱۹۹۵ (RA ۰۱) /  ۹۱
روش‌های ارزیابی خشک‌کن‌های خط مایع مبرد (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۶۳٫۲-۱۹۹۶ (RA ۲۰۰۹) / ۹۲
روش‌های ارزیابی صافی‌های خشک‌کن خط مایع (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۶۴-۲۰۰۵ / ۹۴
روش‌های ارزیابی کندانسورهای سرمایشی تبخیری با مکش مکانیکی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۶۸-۱۹۹۷ / ۹۵
روش ارزیابی آزمایشگاهی برای تعیین توان صوتی کانال‌ (استاندارد AMCA 330-97) (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۷۰-۲۰۰۶ (RA ۲۰۰۹) / ۹۶
روش‌های ارزیابی عملکرد خروجی‌ها و ورودی‌های هوا (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۷۲-۲۰۰۵ / ۹۸
روش‌های ارزیابی فریزرها و منجمد‌کننده‌های تجاری (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۷۸-۱۹۸۸ / ۱۰۰
روش‌های ارزیابی ویژگی‌های نوری-خوشیدی مواد
ASHRAE ۷۸-۱۹۸۵ (RA ۰۳) / ۱۰۱
روش‌های ارزیابی ظرفیت جریان صافی‌های خط مکش و صافی‌های خشک‌کن‌ (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۷۸-۱۹۸۵ (RA ۹۷) / ۱۰۲
روش‌های ارزیابی ظرفیت جریان صافی‌های خط مکش و صافی‌های خشک‌کن‌ (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۷۸-۱۹۸۵ (RA ۲۰۰۷) / ۱۰۴
روش‌های ارزیابی ظرفیت جریان صافی‌های خط مکش و صافی‌های خشک‌کن‌ (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۷۹-۲۰۰۲ (RA ۲۰۰۶) / ۱۰۶
روش‌های تعیین مشخصات کارکرد فن‌کویل‌ها (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۸۴-۲۰۰۸ / ۱۰۷
روش‌های ارزیابی مبدل‌های انرژی/حرارتی هوا به هوا (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۸۶-۱۹۹۴ (RA ۲۰۰۶) /  ۱۰۹
روش‌های ارزیابی نقطه انعقاد روغن‌های درجه تبرید (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۸۷٫۲-۲۰۰۲ / ۱۱۱
روش‌های ارزیابی میدانی فن‌های پروانه‌ای در زمینه قابلیت اعتماد (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۸۷٫۳-۲۰۰۱ (RA ۲۰۰۶) / ۱۱۲
روش‌های ارزیابی ارتعاشات فن‌های پروانه‌ای؛ روش‌های ارزیابی تشخیصی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۹۰٫۱-۲۰۰۷ (IP Edition) / ۱۱۳
استاندارد انرژی برای ساختمان‌ها به استثنای ساختمان‌های مسکونی با ارتفاع کم (مورد تایید ANSI، با پشتیبانی مالی مشترک IESNA)
ASHRAE ۹۰٫۱-۲۰۰۷ / ۱۱۶
دستورالعمل راهنمای استاندارد ۹۰٫۱-۲۰۰۷ برای کاربران
ASHRAE ۹۰٫۲-۲۰۰۷ / ۱۱۸
طراحی اقتصادی ساختمان‌های مسکونی با ارتفاع کم (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۹۳-۲۰۰۳ / ۱۲۰
روش‌های ارزیابی و تشخیص عملکرد حرارتی کلکلتورهای خورشیدی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۹۴٫۱-۲۰۰۲ (RA ۲۰۰۶) / ۱۲۱
روش‌های ارزیابی دستگاه‌های فعال ذخیره گرمای نهان بر مبنای عملکرد حرارتی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۹۴٫۲-۱۹۸۱ (RA ۹۶) / ۱۲۳
روش‌های ارزیابی دستگاه‌های ذخیره گرما با ورودی الکتریکی و خروجی حرارتی مبتنی بر عملکرد حرارتی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۹۴٫۲-۱۹۸۱ (RA ۲۰۰۶) / ۱۲۵
روش‌های ارزیابی دستگاه‌های ذخیره گرما با ورودی الکتریکی و خروجی حرارتی مبتنی بر عملکرد حرارتی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۹۴٫۳-۱۹۸۶ (RA ۲۰۰۶) / ۱۲۷
روش‌های ارزیابی دستگاه‌های فعال انرژی حرارتی محسوس بر مبنای عملکرد حرارتی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۹۵-۱۹۸۷ / ۱۲۹
روش‌های ارزیابی تعیین عملکرد حرارتی سیستم‌های گرمایش آب خانگی خورشیدی
ASHRAE ۹۶-۱۹۸۰ (RA ۱۹۸۹) / ۱۳۰
روش‌های ارزیابی عملکرد حرارتی کلکلتورهای خورشیدی صفحه‌ای تخت بدون شیشه از نوع مایع
ASHRAE ۹۷-۲۰۰۷ / ۱۳۱
به‌کارگیری لوله شیشه‌ای آب‌بندی شده برای ارزیابی ثبات شیمیایی مواد در سیستم‌های مبرد (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۹۹-۲۰۰۶ / ۱۳۳
ارزیابی روغن‌های سیستم تبرید (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۰۰-۲۰۰۶ / ۱۳۵
بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های موجود (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۱۰۳-۱۹۹۳ / ۱۳۶
روش‌های ارزیابی بازدهی سالانه سوخت‌های مصرفی در دیگ‌ها و کوره‌های مرکزی خانگی
ASHRAE ۱۰۳-۲۰۰۷ / ۱۳۷
روش‌های ارزیابی بازده مصرف سوخت سالیانه دیگ‌ها و کوره‌های مرکزی خانگی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۰۵-۱۹۸۴ (RA ۹۹) / ۱۳۹
روش‌های استاندارد ارزیابی و معرفی عملکرد انرژی ساختمان (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۰۵-۲۰۰۷ / ۱۴۰
روش‌های استاندارد ارزیابی، معرفی و مقایسه عملکرد انرژی ساختمان (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۱۰-۱۹۹۵ / ۱۴۲
روش‌های ارزیابی عملکرد هودهای آزمایشگاهی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۱۱-۱۹۸۸ / ۱۴۳
روش‌های ارزیابی، اندازه‌گیری، تنظیم و تعدیل سیستم‌های برودتی، حرارتی، تهویه و تهویه مطبوع ساختمان‌ها
ASHRAE ۱۱۱-۲۰۰۸ / ۱۴۴
اندازه‌گیری، ارزیابی، تنظیم و تعدیل سیستم‌های تهویه مطبوع ساختمان (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۱۳-۲۰۰۹ / ۱۴۵
روش‌های ارزیابی فرایند توزیع هوای اتاق (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۱۶-۱۹۹۵ / ۱۴۷
روش‌های ارزیابی و تعیین بازدهی فصلی پمپ‌های حرارتی و دستگاه‌های تهویه مطبوع یکپارچه (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۱۶-۱۹۹۵ (RA ۲۰۰۵) / ۱۴۸
روش‌های ارزیابی و تعیین بازدهی فصلی پمپ‌های حرارتی و دستگاه‌های تهویه مطبوع یکپارچه (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۱۸٫۱-۲۰۰۸ / ۱۴۹
روش‌های ارزیابی و تعیین مشخصات کارکرد تجهیزات تجاری گرمایش آب مصرفی گازی، الکتریکی و نفتی (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۱۱۸٫۲-۲۰۰۶ / ۱۵۱
روش‌های ارزیابی و تعیین مشخصات کارکرد آب‌گرم‌کن‌های مسکونی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۱۹-۱۹۸۸ (RA ۹۴) / ۱۵۳
تعیین الزامات عملکرد نشت هوا در ساختمان‌های مسکونی مجزا و تک‌خانوار (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۱۹-۱۹۸۸ (RA ۲۰۰۴) / ۱۵۴
تعیین الزامات عملکرد نشت هوا در ساختمان‌های مسکونی مجزا و تک‌خانوار (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۲۰-۲۰۰۸ / ۱۵۵
روش‌های ارزیابی و تعیین مقاومت اتصالات و کانال‌های تهویه مطبوع در برابر جریان (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۱۲۴-۲۰۰۷ / ۱۵۷
روش‌های ارزیابی و تعیین مشخصات کارکرد تجهیزات ترکیبی گرمایش فضا و آب (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۲۵-۱۹۹۲ (RA ۲۰۰۶) / ۱۵۸
روش‌های ارزیابی دستگاه‌های اندازه‌گیری انرژی حرارتی برای جریان مایع سیستم‌های تهویه مطبوع (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۲۶-۲۰۰۰ / ۱۶۰
روش‌های ارزیابی کانال‌های تهویه مطبوع هوا (مورد تایید ANSI) (استاندارد SMACNA)
ASHRAE ۱۲۷-۲۰۰۷ / ۱۶۲
روش‌های ارزیابی و تعیین مشخصات کارکرد دستگاه‌های  تهویه مطبوع یکپارچه اتاق پردازش داده و کامپیوتر (مورد تایید
ANSI)
ASHRAE ۱۲۸-۲۰۰۱ / ۱۶۴
تعیین مشخصات کارکرد دستگاه‌های تهویه مطبوع یکپارچه  موضعی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۲۹-۱۹۹۷ / ۱۶۵
ارزیابی اثربخشی تعویض هوا (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۲۹-۱۹۹۷ (RA ۰۲) / ۱۶۶
ارزیابی اثربخشی تعویض هوا (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۳۰-۲۰۰۸ / ۱۶۷
روش‌های ارزیابی واحد‌های پایانه‌ای هوا (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۱۳۳-۲۰۰۸ / ۱۶۹
روش‌های ارزیابی خنک‌کننده‌های هوای تبخیری مستقیم (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۱۳۴-۲۰۰۵ / ۱۷۲
نمادهای گرافیکی برای سیستم‌های حرارتی، برودتی، تهویه و تهویه مطبوع (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۳۵٫۱-۲۰۰۷ / ۱۷۳
روش ارزیابی مطابقت با پروتکل BACnet (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۱۳۵-۲۰۰۸ (RA ۲۰۰۴) / ۱۷۵
پروتکل ارتباطات داده برای شبکه‌های کنترل  و اتوماسیون ساختمان (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۳۶-۱۹۹۳ (RA ۲۰۰۶) / ۱۷۶
روشی برای تعیین دبی‌های تعویض هوا در ساختمان‌های مسکونی جدا (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۳۷-۱۹۹۵ (RA ۲۰۰۱) / ۱۷۷
روش‌های ارزیابی بازدهی دستگاه‌های گرمایش آب و تهویه مطبوع فضا شامل یک آب‌گرم‌کن مافوق‌داغ‌زدا (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۳۷-۱۹۹۵ (RA ۲۰۰۴) / ۱۷۸
روش‌های ارزیابی بازدهی دستگاه‌های گرمایش آب و تهویه مطبوع فضا شامل یک آب‌گرم‌کن مافوق‌داغ‌زدا (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۳۷-۲۰۰۹ / ۱۷۹
روش‌های ارزیابی بازدهی دستگاه‌های گرمایش آب و تهویه مطبوع فضا شامل یک آب‌گرم‌کن مافوق‌داغ‌زدا (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۳۸-۲۰۰۹ / ۱۸۱
روش‌های ارزیابی و تعیین مشخصات کارکرد صفحات سقفی برای سرمایش و گرمایش محسوس (مورد تایید
ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۱۳۹- ۲۰۰۷ / ۱۸۳
روش‌های ارزیابی و تعیین مشخصات کارکرد رطوبت‌گیرهای جذبی با به‌کارگیری گرما برای فرایند تولید مجدد (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۴۰-۲۰۰۷ / ۱۸۶
روش‌های ارزیابی استاندارد برنامه‌های کامپیوتری تحلیل انرژی ساختمان (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۴۳-۲۰۰۷ / ۱۸۸
روش‌های ارزیابی و تعیین مشخصات کارکرد خنک‌کننده‌های تبخیری غیرمستقیم (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۴۵٫۱- ۲۰۰۸ / ۱۹۰
روش‌های آزمایشگاهی برای ارزیابی عملکرد سیستم‌های تمیز‌کننده هوای فاز گاز؛ فیلتر دانه‌ای (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۱۴۶-  ۲۰۰۶ / ۱۹۲
روش‌های ارزیابی و تعیین مشخصات کارکرد گرم‌کن‌های استخر (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۴۷- ۲۰۰۲ / ۱۹۳
کاهش انتشار مبردهای هالوژن‌دار از سیستم‌ها و تجهیزات تهویه مطبوع و برودتی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۴۹-۲۰۰۰ / ۱۹۵
روش‌های آزمایشگاهی برای ارزیابی فن‌های مورد استفاده به منظور تخلیه دود در سیستم‌های مدیریت دود (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۴۹-۲۰۰۰ (RA ۲۰۰۹) / ۱۹۶
روش‌های آزمایشگاهی برای ارزیابی فن‌های مورد استفاده برای تخلیه دود در سیستم‌های مدیریت دود (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۱۵۰-۲۰۰۰ / ۱۹۸
روش‌های ارزیابی  عملکرد سیستم‌های ذخیره سرما (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۵۰-۲۰۰۰ (RA ۲۰۰۴) / ۱۹۹
روش‌های ارزیابی عملکرد سیستم‌های ذخیره سرما (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۵۱-۲۰۰۲ / ۲۰۰
روش‌های اندازه‌گیری، ارزیابی، تنظیم و متعادل‌سازی سیستم‌های گرمایش، تهویه مطبوع و سرمایش دریایی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۵۲- ۲۰۰۴ / ۲۰۱
روش‌های ارزیابی به منظور تعیین شیوه‌های طراحی و بازدهی‌های فصلی سیستم‌های توزیع حرارتی مسکونی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۵۴-۲۰۰۳ / ۲۰۲
سیستم‌های تهویه در کاربری‌های آشپزی تجاری (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۵۸٫۱-۲۰۰۴ / ۲۰۳
روش‌های ارزیابی ظرفیت شیر‌های مبرد برقی  (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۵۸٫۲-۲۰۰۶ / ۲۰۴
شیوه ارزیابی ظرفیت تنظیم‌کننده فشار مبرد (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۶۰-۲۰۰۹ / ۲۰۵
معیاری برای ارزیابی فرایند طراحی کنترل رطوبت در ساختمان‌ها (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۱۶۴٫۱-۲۰۰۷ / ۲۰۶
شیوه ارزیابی رطوبت‌زن‌های سیستم مرکزی مسکونی (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۱۶۹-۲۰۰۶ / ۲۰۸
اطلاعات اقلیمی برای استاندارد‌های طراحی ساختمان (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۱۷۰- ۲۰۰۸ / ۲۱۰
تهویه تاسیسات پزشکی (مورد تایید ANSI/ASHRAE/ASHE)
ASHRAE ۱۷۱-۲۰۰۸ / ۲۱۲
شیوه ارزیابی دستگاه‌های لرزه‌گیر در تجهیزات تهویه مطبوع و تبرید (مورد تایید ANSI/ASHRAE)
ASHRAE ۱۷۴-۲۰۰۹ / ۲۱۳
شیوه ارزیابی تجهیزات رطوبت‌گیر شیمیایی (مورد تایید ANSI)
ASHRAE ۱۸۰-۲۰۰۸ / ۲۱۵
روش استاندارد برای بررسی، تعمیر و نگه‌داری سیستم‌های تهویه مطبوع در ساختمان‌های تجاری (مورد تایید ANSI/ASHRAE/ACCA)
ASHRAE ۱۸۲- ۲۰۰۸ / ۲۱۷
روش ارزیابی واحدهای یکپارچه سرمایش و گرمایش جذبی (مورد تایید ANSI/ASHRAE/ACCA)
ASHRAE ۱۸۳-۲۰۰۸ / ۲۱۸
محاسبه اوج بارهای سرمایشی و گرمایشی در ساختمان‌ها به استثنای ساختمان‌های مسکونی کم ارتفاع (مورد تایید ANSI/ACCA)

توضیحات تکمیلی

وزن 170 گرم
قطع کتاب

نوع جلد

نوع چاپ جلد

جنس کاغذ متن

نوع چاپ متن

ناشر

نویسنده

مدیر تولید و ناظر فنی چاپ

آماده‌سازی پیش از چاپ

تعداد صفحات کتاب

نوبت چاپ

شابک (ISBN)

سفارش تلفنی

سفارش از طریق پیام‌رسان‌ها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.