تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی

59,000 تومان

شناسه محصول: b087 دسته:

توضیحات

فهرست
فصل ۱: نقشه و نقشهکشی / ۱۷
توانایی ترسیم اشکال هندسی منظم و نامنظم / ۱۷
ترسیمات مقدماتی / ۲۰
توانایی ترسیم نما از قطعات کار / ۲۲
تصاویر پاره‌خط / ۲۲
تصویر حجم / ۲۳
سه نمای اصلی جسم / ۲۴
اندازه‌گیری سه نمای اصلی / ۲۶
نقشه‌های ساختمانی / ۲۹
نکات و اصطلاحات مربوط به پلان /۳۰
توانایی ترسیم پرسپکتیو ایزومتریک / ۳۳
چند نمونه طراحی مربوط به لوله‌کشی گاز / ۳۵
مقیاس / ۳۷
توانایی نقشه‌خوانی و پیاده کردن نقشه / ۳۷
تهیه نقشه پلان لوله‌کشی گاز / ۳۸
توانایی اندازه‌گیری، خط‌کشی و واحدهای اندازه‌گیری / ۴۲
وسایل اندازه‌گیری / ۴۲
فصل ۲: فلزکاری عمومی / ۴۵
سنبه نشان / ۴۵
سوهان‌کاری / ۴۵
سوراخ‌کاری (مته زدن) / ۴۶
انواع مته / ۴۷
قسمت‌های مختلف یک مته / ۴۷
آشنایی با انواع ماشین‌های مته / ۴۷
خزینه‌کاری / ۴۸
برقو‌کاری / ۴۹
قلاویز‌کاری / ۵۰
حدیده‌کاری / ۵۲
توانایی اتصال موقت و نیمه‌موقت قطعات / ۵۳
پرچ‌کاری / ۵۳
آچار و پیچ‌گوشتی / ۵۴
توانایی بریدن و برقو‌کاری لوله‌های فولادی / ۵۵
گیره لوله / ۵۷
فصل ۳: برق / ۵۹
اصول مقدماتی الکتریسیته / ۵۹
تقسیم‌بندی مواد از نظر الکتریکی / ۶۰
اختلاف پتانسیل الکتریکی و واحدهای اندازه‌گیری آن / ۶۱
ولتاژ / ۶۱
تعریف واحد ولت / ۶۱
تعریف آمپر / ۶۱
مقاومت الکتریکی / ۶۲
انواع جریان / ۶۲
قانون اهم / ۶۳
توان الکتریکی / ۶۴
نکته / ۶۴
برق در وسایل گازسوز / ۶۴
ترانس جرقه / ۶۵
سیم‌های حامل جریان برای جرقه / ۶۶
چینی و سرامیک فندک / ۶۶
کلید اصلی کنترل موتورها و لامپ / ۶۶
موتور جوجه‌گردان / ۶۶
فصل ۴: جوشکاری / ۶۹
الف- جوشکاری برق / ۶۹
متعلقات دستگاه جوشکاری برق / ۷۰
قوس الکتریکی و عوامل ایجاد آن / ۷۲
ترانسفورماتورهای جوشکاری / ۷۲
ژنراتورهای جوشکاری / ۷۳
الکترود جوشکاری / ۷۴
شناسایی الکترودها E6013
متداو‌ل‌ترین الکترودهای مورد استفاده / ۷۶
شدت جریان مناسب برای الکترود / ۷۷
کابل / ۷۸
ماسک جوشکاری / ۷۸
فاصله الکترود نسبت به قطعه کار / ۷۹
فصل ۵: لوله / ۸۱
لوله‌ها و اتصالات مورد استفاده در تاسیسات / ۸۱
لوله‌های فولادی / ۸۱
لوله‌های پلاستیکی / ۸۲
مزایای انواع لوله‌هایPE  ۸۳
مزایای لوله‌های۸۳PB
اتصالات / ۸۴
وسایل آب‌بندی / ۸۶
ساختار لوله‌های ۵ لایه تلفیقی / ۸۸
مزایای لوله‌های پنج لایه / ۸۸
فصل ۶: دستگاههای گازسوز / ۸۹
اجزا مشترک وسایل گازسوز / ۸۹
تعریف / ۸۹
هوای احتراق / ۹۰
هوای اولیه و هوای ثانویه / ۹۰
مشعل‌های گازسوز / ۹۱
مشعل‌های زردسوز / ۹۱
مشعل‌های آبی‌سوز / ۹۱
دریچه هوا / ۹۲
سر مشعل / ۹۲
شیر ترموالکتریک / ۹۲
ترموستات / ۹۳
پیلوت ایمنی / ۹۴
جرقه‌زن / ۹۴
آشنایی با ماهیت گاز طبیعی و خواص آن / ۹۵
خصوصیات مهم گاز طبیعی / ۹۵
چگالی گاز طبیعی / ۹۶
قابلیت اشتعال گاز طبیعی / ۹۶
دمای اشتعال گاز طبیعی / ۹۶
سوختن گاز طبیعی / ۹۶
سوختن ناقص متان / ۹۶
رگولاتور / ۹۷
کنتور / ۹۷
لوله‌کشی / ۹۸
فصل ۷: نصب و راهاندازی وسایل گازسوز / ۱۰۳
تامین هوای احتراق و تخلیه گازهای حاصل از احتراق / ۱۰۳
کلیات / ۱۰۳
مسئولیت / ۱۰۳
تنظیم دستگاه گازسوز / ۱۰۳
گازهای قابل اشتعال / ۱۰۴
امکان تخلیه گازهای حاصل از احتراق / ۱۰۴
کافی بودن ظرفیت لوله‌کشی / ۱۰۴
نصب دستگاه‌های گازسوز / ۱۰۴
قابلیت دسترسی به دستگاه گازسوز و فاصله‌های لازم / ۱۰۴
دودکش / ۱۰۸
تعاریف / ۱۰۹
مشخصات لوله رابط دودکش / ۱۱۰
توانایی تشخیص عملکرد دودکش ساختمان / ۱۱۰
کلاهک خروجی دودکش / ۱۱۱
استاندارد دودکش / ۱۱۳
عوارض ناشی از نصب دودکش غیراستاندارد / ۱۱۶
عوارض گاز منواکسیدکربن / ۱۱۶
تشخیص عملکرد دودکش / ۱۱۶
انتقال گرما / ۱۱۷
دما / ۱۱۷
گرما / ۱۱۸
واحدهای اندازه‌گیری گرما / ۱۱۹
توان گرمایی / ۱۱۹
روش‌های انتقال گرما / ۱۲۰
مبدل گرمایی / ۱۲۱
دسته‌بندی مبدل‌ها / ۱۲۲
نوع سیال در مبدل / ۱۲۲
جهت جریان در مبدل / ۱۲۶
فشار / ۱۲۶
تعریف فشار / ۱۲۷
واحدهای فشار / ۱۲۷
انواع فشار / ۱۲۷
فصل ۸: اجاق گاز / ۱۳۱
 ساختمان، اجزا و چگونگی کار اجاق گاز / ۱۳۱
تشریح اجزا اجاق گازها / ۱۳۱
انواع مشعل آبی‌سوز مورد استفاده در اجاق گازها / ۱۳۲
انواع شیرهای مورد استفاده در اجاق گازهای خانگی / ۱۳۳
ترموکوپل / ۱۳۵
بوبین (شیر مغناطیسی) / ۱۳۶
آزمایش سالم بودن ترموکوپل و بوبین / ۱۳۶
عملکرد شیر ترموستات در حالت فر / ۱۳۹
سیستم الکتریکی / ۱۴۰
مدار برق اجاق با تایمر مکانیکی / ۱۴۱
مدار برق اجاق با تایمر دیجیتال / ۱۴۲
اجزا بدنه فر گاز / ۱۴۳
قسمت‌های بدنه در اجاق گازهای خانگی فردار / ۱۴۳
نقشه‌های انفجاری / ۱۴۵
اندازه مشعل‌ها در اجاق گازها / ۱۵۱
سوزن (ژیگلور/نازل) / ۱۵۲
تنظیمات اساسی در اجاق گاز / ۱۵۴
تنظیم کردن ترموستات فر /   ۱۵۵
عیب‌یابی و تعمیر اجاق گاز / ۱۵۶
سیستم تهویه / ۱۶۱
فصل ۹: بخاری گازسوز، شومینه چراغ روشنایی / ۱۶۳
شیرهای کنترل گاز / ۱۶۵
روش عملکرد شیر / ۱۶۶
شیرهای مدل ۷۳۵ و ۷۴۵ دو شیر پرمصرف در بخاری‌ها / ۱۶۷
شیرهای بخاری سه سرامیکی (سه مشعله) / ۱۶۸
روش راه‌اندازی بخاری زمینی / ۱۷۰
عیب‌یابی و تعمیر بخاری گازسوز / ۱۷۰
نکات ایمنی در مورد استفاده از بخاری‌های گازسوز / ۱۷۳
شومینه / ۱۷۵
ساختار شومینه / ۱۷۵
محل قرار‌گیری شومینه / ۱۷۶
نکات ایمنی در مورد استفاده از شومینه‌های گازی / ۱۷۷
چراغ روشنایی گازسوز / ۱۷۷
فصل ۱۰: آبگرمکن مخزنی / ۱۷۹
آبگرم‌کن دیواری شمعک‌دار و آیونایز / ۱۷۹
صفحه یا بشقابک مانع (حرارت گیر) / ۱۸۳
مشعل / ۱۸۳
شیر کنترل گاز ترموستاتیک / ۱۸۴
روش کار شیر کنترل گاز ترموستاتیک / ۱۸۵
سرویس و تعمیر آبگرم‌کن مخزنی گازسوز / ۱۹۰
اصول نصب آبگرم‌کن‌های مخزنی نفت‌سوز و گازسوز / ۱۹۹
نکته مهم / ۲۰۱
موارد ایمنی و حفاظتی / ۲۰۲
مراحل نصب و راه‌اندازی آبگرم‌کن مخزنی گازسوز به صورت گام به گام / ۲۰۲
ب- آبگرم‌کن دیواری / ۲۰۸
تعیین محل استقرار / ۲۱۰
اصول تبدیل سوخت گاز مایع به گاز شهری و بالعکس / ۲۱۱
طرز کار رگولاتور آبگرم‌کن شمعک‌دار / ۲۱۴
قطعات رگولاتور آبگرم‌کن شمعک‌دار / ۲۱۴
شیر تنظیم دما / ۲۱۶
سیستم گاز آبگرم‌کن‌های شمعک‌دار / ۲۱۷
رگولاتور گاز / ۲۱۷
سوپاپ اصلی گاز / ۲۱۸
مجموعه شیر گاز / ۲۱۹
مغزی شیر گاز / ۲۲۰
مشعل / ۲۲۰
ترموکوپل / ۲۲۱
شمعک / ۲۲۲
شیر مغناطیسی / ۲۲۳
فندک / ۲۲۳
آبگرم‌کن‌های دیواری بدون شمعک آیونایز  ۲۲۳  /
رگولاتور آب / ۲۲۴
رگولاتور گاز / ۲۲۴
برد الکترونیک / ۲۲۴
میکروسوییچ / ۲۲۵
شیربرقی / ۲۲۵
تفاوت رگولاتورهای گاز در آبگرم‌کن‌های شمعک‌دار و بدون شمعک (آیونایز) / ۲۲۶
بدنه رگولاتور گاز / ۲۲۶
مغزی شیر گاز / ۲۲۶
شیر مغناطیسی و شیربرقی / ۲۲۶
میکروسوییچ / ۲۲۶
اهرم تحریک میکروسوییچ / ۲۲۶
سوپاپ اصلی گاز / ۲۲۶
نازل پیلوت / ۲۲۷
نکات ایمنی در مورد استفاده از آبگرم‌کن / ۲۳۱
فصل ۱۱: آشنایی با پکیج شوفاژ گازی / ۲۳۳
مزایای پکیج شوفاژ گازی / ۲۳۴
معایب پکیج دیواری / ۲۳۴
شرایط آب گرم بهداشتی در ساختمان / ۲۳۵
انواع پکیج از لحاظ تامین هوای تازه / ۲۳۵
انواع پکیج از لحاظ احتراق / ۲۳۵
پکیج معمولی / ۲۳۵
پکیج چگالشی / ۲۳۶
تقسیم‌بندی پکیج شوفاژ دیواری از لحاظ مبدل حرارتی / ۲۳۶
فصل ۱۲: مقررات و آییننامههای شغلی / ۲۳۷
قانون کار / ۲۳۸
قانون ثبت شرکت‌ها / ۲۳۹
قانون نظام صنفی / ۲۳۹
قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان / ۲۴۰
مقررات ملی ساختمان، مبحث۱۷، لوله‌کشی گاز طبیعی ساختمان‌ها / ۲۴۱
فصل ۱۳: نمونه سوالات آزمون / ۲۴۳
منابع و ماخذ /
۲۹۵

توضیحات تکمیلی

وزن 420 گرم
قطع کتاب

نوع جلد

نوع چاپ جلد

جنس کاغذ متن

نوع چاپ متن

ناشر

نویسنده

مدیر تولید و ناظر فنی چاپ

آماده‌سازی پیش از چاپ

تعداد صفحات کتاب

نوبت چاپ

شابک (ISBN)

سفارش تلفنی

سفارش از طریق پیام‌رسان‌ها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.