محاسبات سرانگشتی و انتخاب سیستم‌های تهویه مطبوع

180,000 تومان

شناسه محصول: b092 دسته:

توضیحات

پیش‌گفتار   / ۱۴

فصل ۱: اصول و مبانی  تهویه مطبوع / ۱۹

تعریف تهویه مطبوع / ۱۹

اختصار HVAC-R / 19

شاخص‌های موثر بر تهویه مطبوع / ۲۰

منطقه آسایش (Comfort Zone) / 20

دما (Temp) / 20

تبدیل واحدهای دما: / ۲۱

انواع دما / ۲۱

تعریف دمای خشک / ۲۲

تعریف دمای مرطوب / ۲۲

تعریف دمای نقطه شبنم / ۲۳

رطوبت (Humidity)  / ۲۳

انواع رطوبت / ۲۳

تعریف رطوبت نسبی / ۲۴

تعریف نسبت رطوبت / ۲۵

واحدهای نسبت رطوبت / ۲۵

تعریف رطوبت ویژه یا مخصوص / ۲۵

تعریف رطوبت مطلق / ۲۶

تعریف درصد رطوبت یا درجه اشباع / ۲۶

تعریف درجه خلوص یا پاکیزگی هوا / ۲۶

تعریف جریان هوا / ۲۶

گرما (Heat) / 26

انواع گرما / ۲۷

تعریف گرمای محسوس / ۲۷

تعریف گرمای نهان / ۲۷

تعریف گرمای کل / ۲۸

برخی از واحدهای پرکاربرد گرما / ۲۸

بی‌تی‌یو / ۲۸

کیلوکالری / ۲۹

تبدیل واحدهای پرکاربرد واحدهای گرما / ۳۰

تن تبرید / ۳۰

تبدیل واحدهای پرکاربرد سرما / ۳۰

سایکرومتریک (Psychrometric) / 31

۷ کمیت اصلی سایکرومتریک / ۳۱

فصل ۲: طبقه‌بندی تجهیزات و سیستم‌های تهویه مطبوع / ۳۳

تعریف تجهیزات و سیستم‌ها / ۳۳

منطق طبقه‌بندی تجهیزات تهویه مطبوع / ۳۳

طبقه‌بندی تجهیزات مولد / ۳۴

طبقه‌بندی تجهیزات انتقال و توزیع / ۳۵

طبقه‌بندی تجهیزات تبادل حرارت / ۳۸

فصل ۳: دیگ‌های چدنی و فولادی / ۳۹

دیگ‌ها یا بویلرها / ۳۹

دیگ‌های چدنی / ۳۹

دیگ‌های فولادی / ۴۱

محاسبه سرانگشتی دیگ‌ها / ۴۲

اعداد سرانگشتی پیشنهادی برای چند شهر / ۴۳

فصل ۴: کوره‌ هوای گرم / ۴۴

انواع کوره هوای گرم  / ۴۴

کاربردهای متداول کوره هوای گرم / ۴۴

مزایای کوره هوای گرم / ۴۴

معایب کوره هوای گرم / ۴۵

محاسبه سرانگشتی کوره هوای گرم / ۴۶

فصل ۵: پکیج‌های آب گرم مصرفی / ۴۷

انواع پکیج‌های آب گرم مصرفی / ۴۷

پکیج‌های زمینی یا مخزن‌دار / ۴۸

کاربردهای متداول پکیج آب گرم مصرفی  / ۴۸

مزایای پکیج‌های آب گرم مصرفی / ۴۹

معایب پکیج‌های آب گرم مصرفی / ۴۹

محاسبه سرانگشتی پکیج آب گرم مصرفی / ۴۹

فصل ۶: واحدهای گرمایش تابشی / ۵۱

انواع واحدهای گرمایش تابشی / ۵۱

کاربردهای متداول واحدهای گرمایش تابشی / ۵۲

مزایای واحدهای گرمایش تابشی / ۵۲

معایب واحدهای گرمایش تابشی / ۵۲

محاسبات سرانگشتی واحدهای گرمایش تابشی / ۵۳

فصل ۷: طبقه‌بندی تجهیزات مولد سرما / ۵۴

فصل ۸: تقسیم‌بندی تجهیزات تبرید تراکمی / ۵۵

تجهیزات سرمایش تراکمی / ۵۵

انواع تجهیزات سرمایش تراکمی از نظر نوع کندانسور (روش خنک کردن کندانسور در چرخه تبرید) / ۵۶

انواع تجهیزات سرمایش تراکمی از نظر نوع کمپرسور / ۵۷

تجهیزات تراکمی تولیدکننده هوای سرد یا سیستم‌های انبساط مستقیم (DX) / 57

فصل ۹: کولرهای گازی / ۵۸

انواع کولر گازی / ۵۸

کولر گازی پنجره‌ای / ۵۸

کولر گازی دوتکه، مجزا یا اسپلیت / ۵۹

کولر گازی ایستاده / ۶۰

کولر گازی چندپانلی / ۶۰

کولر گازی کانالی یا داکت‌اسپلیت / ۶۰

کولرهای گازی مجهز به فناوری اینورتر / ۶۱

سیستم‌های تبرید حجم متغیر (VRV Systems) / 61

اعداد سرانگشتی پیشنهادی برای چند شهر / ۶۲

انواع پکیج‌یونیت‌ها از نظر ساختار / ۶۴

فصل ۱۰: پکیج‌یونیت‌ها (Packaged Units) / 64

انواع پکیج‌یونیت‌ها از نظر نوع کندانسور / ۶۵

محاسبه سرانگشتی پکیج‌یونیت / ۶۵

اعداد سرانگشتی پیشنهادی برای چند شهر / ۶۵

اعداد سرانگشتی پیشنهادی برای چند شهر / ۶۶

فصل ۱۱: چیلرهای تراکمی / ۶۷

انواع چیلرهای تراکمی از نظر نوع کمپرسور / ۶۸

چیلرهای رفت و برگشتی / ۶۸

چیلرهای اسکرال / ۶۸

چیلرهای اسکرو / ۶۹

چیلرهای سانتریفیوژ / ۶۹

انتخاب نوع کندانسور در چیلرهای تراکمی / ۶۹

انتخاب نوع کمپرسور در چیلرهای تراکمی / ۷۰

ویژگی‌های کمپرسورهای سیلندر پیستونی / ۷۲

ویژگی‌های کمپرسورهای اسکرال / ۷۳

ویژگی‌های کمپرسورهای اسکرو / ۷۳

ویژگی‌های کمپرسورهای سانتریفیوژ / ۷۳

محاسبه سر انگشتی چیلرهای تراکمی / ۷۴

اعداد سرانگشتی پیشنهادی برای چند شهر / ۷۵

اعداد سرانگشتی پیشنهادی برای چند شهر / ۷۵

فصل ۱۲: چیلرهای جذبی / ۷۶

طبقه‌بندی انواع چیلر جذبی از نظر ماده مبرد- ماده جاذب / ۷۷

طبقه‌بندی انواع چیلر جذبی از نظر منبع تولید حرارت ژنراتور / ۷۷

طبقه‌بندی انواع چیلر جذبی از نظر چرخه کارکرد / ۷۸

انتخاب نوع مناسب چیلر جذبی / ۷۹

محاسبه سر انگشتی چیلرهای جذبی / ۸۰

فصل ۱۳: مقایسه چیلر تراکمی و چیلر جذبی / ۸۱

چیلر جذبی انتخاب کنیم یا تراکمی؟ / ۸۱

فصل ۱۴: برج‌های خنک‌کننده / ۸۸

تجهیزات سرمایش تبخیری / ۸۸

برج‌های خنک‌کننده / ۸۸

طبقه‌بندی انواع برج خنک‌کننده از نظر وضعیت وزش هوا / ۸۹

طبقه‌بندی انواع برج خنک‌کننده از نظر وضعیت جریان فن / ۸۹

طبقه‌بندی انواع برج خنک‌کننده از نظر نوع فن / ۸۹

ویژگی‌های فن‌های جریان محوری یا آکسیال / ۹۰

ویژگی‌های فن‌های گریز از مرکز یا سانتریفیوژ / ۹۰

اجزای اصلی فن‌های سانتریفیوژ عبارتند از: / ۹۰

طبقه‌بندی انواع برج خنک‌کننده از نظر شکل بدنه / ۹۱

طبقه‌بندی انواع برج خنک‌کننده از نظر جنس بدنه / ۹۱

محاسبه سرانگشتی برج خنک‌کننده / ۹۱

طبقه‌بندی کاربردی انواع برج‌های خنک‌کننده موجود در بازار / ۹۲

فصل ۱۵: ایرواشرها و کولرهای آبی / ۹۳

ایرواشر یا هواشوی / ۹۳

کاربردهای متداول ایرواشرها / ۹۴

ساختار کلی و اجزای متداول ایرواشرها / ۹۶

مدل‌ها و اصول نام‌گذاری ایرواشرها / ۹۷

محدوده ظرفیت ایرواشرها / ۹۸

محاسبه سرانگشتی ایرواشر و کولر آبی / ۹۸

فصل ۱۶: انواع فیلترها / ۹۹

متداول‌ترین انواع پیش‌فیلترها / ۹۹

انواع فیلترهای اصلی در صنعت تهویه مطبوع / ۱۰۰

فصل ۱۷: انواع کویل‌ها / ۱۰۲

انواع کویل‌ها از نظر کاربری / ۱۰۲

انواع کویل‌ها از نظر نوع سیال عامل داخل لوله‌های کویل / ۱۰۳

فصل ۱۸: طبقه‌بندی تجهیزات انتقال و توزیع / ۱۰۵

فصل ۱۹: طبقه‌بندی انواع پمپ‌ها / ۱۰۶

انواع پمپ‌های گریز از مرکز از نظر ساختار / ۱۰۷

فصل ۲۰: طبقه‌بندی انواع لوله‌ها / ۱۰۸

طبقه‌بندی انواع لوله‌های فلزی متداول / ۱۰۸

طبقه‌بندی انواع لوله‌های غیرفلزی (پلیمری و پلاستیکی) / ۱۰۹

فصل ۲۱: طبقه‌بندی تجهیزات تبادل حرارت / ۱۱۱

تجهیزات تبادل حرارت تک‌فصلی / ۱۱۱

فصل ۲۲: رادیاتورها / ۱۱۲

انواع رادیاتورها از نظر جنس  / ۱۱۲

کاربردهای متداول و محل نصب رادیاتور / ۱۱۳

مزایای رادیاتور / ۱۱۴

معایب رادیاتور / ۱۱۴

محاسبه سرانگشتی رادیاتور / ۱۱۴

فصل ۲۳: کنوکتورها / ۱۱۵

مزایای کنوکتور / ۱۱۵

معایب کنوکتور / ۱۱۵

فصل ۲۴: سیستم گرمایش از کف / ۱۱۷

مزایای سیستم گرمایش از کف / ۱۱۸

معایب سیستم گرمایش از کف / ۱۱۸

فصل ۲۵: یونیت هیتر / ۱۱۹

انواع یونیت‌هیترها از نظر نوع کویل / ۱۱۹

کاربردهای یونیت هیتر / ۱۲۰

مزایای یونیت هیتر / ۱۲۰

معایب یونیت هیتر / ۱۲۰

فصل ۲۶: فن‌کویل‌ها / ۱۲۲

طبقه‌بندی تجهیزات تبادل حرارت دوفصلی / ۱۲۲

فن‌کویل / ۱۲۲

انواع فن‌کویل از نظر آرایش لوله‌کشی / ۱۲۳

انواع فن‌کویل از نظر ساختار کلی / ۱۲۴

مزایای فن‌کویل‌ها / ۱۲۵

معایب فن‌کویل‌ها / ۱۲۵

محاسبه سرانگشتی فن‌کویل‌ها / ۱۲۶

اعداد سرانگشتی پیشنهادی برای چند شهر / ۱۲۶

فصل ۲۷: واحد هوارسان یا هواساز / ۱۲۷

مزایای واحد هوارسان / ۱۲۸

معایب واحد هوارسان / ۱۲۸

محاسبه سرانگشتی واحد هوارسان / ۱۲۸

فصل ۲۸: انتخاب تجهیزات متناسب با کاربری / ۱۲۹

توضیحات تکمیلی

وزن 165 گرم
قطع کتاب

نوع جلد

نوع چاپ جلد

جنس کاغذ متن

نوع چاپ متن

ناشر

نویسنده

مدیر تولید و ناظر فنی چاپ

آماده‌سازی پیش از چاپ

تعداد صفحات کتاب

نوبت چاپ

شابک (ISBN)

سفارش تلفنی

سفارش از طریق پیام‌رسان‌ها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.