سیستم‌های گرمایش از کف (طراحی، اجرا و بهره‌برداری)

360,000 تومان

شناسه محصول: b065-2 دسته:

توضیحات

فهرست
فصل اول: چرا گرمایش از کف / ۱۳

سیستم‌های گرمایش از کف معمولی / ۱۸
آماده‌سازی محل نصب / ۲۰
رایزرهای کلکتوری/ ۲۱
اجرای طرح / ۲۳
آزمایش کردن سیستم / ۲۵
مقدار فشار هوای موردنیاز برای آزمایش / ۲۵
سیستم‌های گرمایش از کف برای کف‌سازی‌های سبک / ۲۶
ملاحظات اجرایی / ۲۷
بتن یا گچ / ۲۷
بتن سبک  / ۲۸
سیستم‌های گرمایش از کف‌ خشک / ۲۹
سیستم‌های لوله‌کشی روی کف / ۲۹
فصل دوم:مقایسه سیستم گرمایش از کف با سایر سیستـمها  / ۳۱
آسایش حرارتی / ۳۲
کارآمدی / ۳۳
گردوغبار / ۳۴
مسائل طراحی / ۳۵
ظاهر فیزیکی  / ۳۶
تعمیر و نگه‌داری ساده / ۳۷
منابع گرما  / ۳۸
یک سیستم گرمایش از کف چقدر عمر می‌کند؟ / ۳۹
یک سیستم کامل / ۳۹
فصل سوم: طراحی اقتصادی و کارآمد سیستم گرمایش از کف / ۴۱
اهمیت طراحی در سیستم گرمایش / ۴۱
استفاده از قطعات و اتصالات فلزی / ۴۲
تعیین سایز لوله‌کشی / ۴۳
سیستم‌های کنترل / ۴۳
منطقه‌بندی در سیستم گرمایش از کف / ۴۴
بدون نصب / ۴۷
گرمایش از سقف / ۴۸
اجرای لوله‌های گرم میان تیرچه‌های کف / ۴۸
مزیت اجرایی سیستم گرمایش از کف / ۴۹
چه مقدار لوله موردنیاز است؟ / ۵۰
نرم‌افزار طراحی سیستم گرمایش از کف / ۵۰
مسیرهای لوله‌کشی در سیستم گرمایش از کف / ۵۱
فصل چهارم: استفاده از سیستم گرمایش از کف در کنار سیستم قرنیزی /۵۵
چرا سیستم گرمایش کمکی؟ / ۵۶
دمای آب گرم موردنیاز / ۵۷
عملکرد شیر سه‌راهه حساس به دما / ۵۹
منابع اختلاط / ۶۱
مبدل‌های حرارتی  / ۶۲
شیرهای اختلاط موتوری / ۶۴
فصل پنجم: منطقـهبندی ساختمان در سیستم گرمایش از کف / ۶۷
فضای سکونت اصلی / ۶۹
اتاق‌خواب‌ها / ۷۱
حمام‌ها / ۷۳
اتاق‌های اختصاصی / ۷۴
گاراژها / ۷۴
آشپزخانه‌ها / ۷۵
فضای زندگی عمومی   / ۷۵
گرمایش فضای بیرونی / ۷۶
نتیجه‌گیری صحیح / ۷۷
فصل ششم: کلکتــورها در سیستم گرمایش از کف / ۷۹
انتخاب محل نصب کلکتور / ۸۴
فصل هفتم: تامین آب گرم در سیستم گرمایش از کف / ۸۷
دیگ‌های چدنی /  ۸۹
سوخت گازوییل / ۹۳
راه‌اندازی دیگ‌ها و مشعل‌ها / ۹۵
دیگ‌های گازسوز / ۹۶
انتخاب دیگ  / ۹۸
فصل هشتم: انتخاب مواد و مصالح در سیستم گرمایش از کف / ۱۰۱
لوله پنج‌لایه چیست؟  / ۱۰۱
تنش‌های وارده بر لوله / ۱۰۳
نفوذ اکسیژن  / ۱۰۴
تفاوت سیستم گرمایش فلزی و غیرفلزی در نفوذ اکسیژن چیست؟ / ۱۰۵
توقف نفوذ اکسیژن  / ۱۰۶
دسته‌بندی فشار و دما / ۱۰۷
سایز لوله و ظرفیت / ۱۰۸
سیستم‌های کلکتور / ۱۰۹
اتصالات / ۱۰۹
کنترل‌ها / ۱۱۱
مواد دیگر / ۱۱۱
فصل نهم: پمپهای سیرکوله در سیستم گرمایش از کف / ۱۱۳
طراحی پمپ / ۱۱۴
محل قرارگیری پمپ / ۱۱۷
نصب سیرکولاتورها / ۱۱۹
موقعیت سیرکولاتور / ۱۲۰
درک عوامل مربوط به هد سیال / ۱۲۱
منحنی‌های عملکرد  / ۱۲۲
تفاوت پمپ‌های مختلف / ۱۲۴
نصب پمپ‌ها به صورت سری / ۱۲۴
نصب پمپ‌ها به صورت موازی / ۱۲۶
کاویتاسیون / ۱۲۷
انتخاب پمپ / ۱۲۸
فصل دهم: کنترلکنندهها و سیستمهای کنترل در گرمایـش از کف / ۱۳۱
کنترل‌های خاموش-روشن / ۱۳۲
کنترل‌های مرحله‌ای / ۱۳۴
کنترل‌های تنظیمی / ۱۳۵
کنترل‌های فضای خارجی / ۱۳۵
کلیدهای برقی / ۱۳۵
ترموستات / ۱۳۷
مراکز رله / ۱۳۹
شیرهای منطقه‌ای / ۱۳۹
فصل یازدهم: اجزای سیستمهای گرمایش از کف / ۱۴۱
جنس لوله‌کشی مدرن / ۱۴۱
نوع اتصالات / ۱۴۲
شیرهای گرمایش / ۱۴۴
شیرهای کشویی / ۱۴۵
شیرهای گلویی / ۱۴۵
شیرهای توپی / ۱۴۵
شیرهای تخلیه فشار غیرمجاز یا شیر اطمینان فشار / ۱۴۷
پیش‌گیری از جریان برگشتی /  ۱۴۸
کنترل جریان / ۱۴۸
شیرهای اختلاط / ۱۴۸
شیرهای منطقه‌ای / ۱۵۰
انواع دیگر شیرها / ۱۵۰
پمپ‌های سیرکوله  / ۱۵۱
موقعیت پمپ / ۱۵۱
منابع انبساط /۱۵۲
عملکرد منبع انبساط دیافراگمی / ۱۵۴
انتخاب و نصب منابع انبساط /۱۵۴
کنترل‌های سیستم گرمایش /۱۵۵
ترموستات / ۱۵۵
کنترل مرحله‌ای/ ۱۵۵
کنترل‌های تنظیمی / ۱۵۶
دماهای بیرونی / ۱۵۶
فصل دوازدهم: منابع انبساط در سیستم گرمایش از کف  / ۱۵۷
منابع انبساط بسته معمولی / ۱۵۹
منابع انبساط دیافراگمی / ۱۶۰
انتخاب منبع انبساط برای سیستم گرمایش از کف / ۱۶۱
بررسی دسته‌بندی‌ها / ۱۶۲
گستره انتخاب منابع انبساط / ۱۶۳
موقعیت نصب منبع انبساط / ۱۶۳
فصل سیزدهم: تامین آب گرم مصرفی / ۱۶۷
ترکیب کویل و منبع ذخیره آب گرم مصرفی / ۱۶۸
منابع آب گرم مستقل / ۱۷۰
بارهای جانبی / ۱۷۱
فصل چهاردهم: سیستمهای گرمایش از کف معمولی / ۱۷۵
آماده‌سازی نقشه سیستم گرمایش از کف / ۱۷۶
فواصل لوله‌های گرمایش از کف چقدر باید باشد؟ / ۱۷۹
عایق فوم در سیستم‌ گرمایش از کف معمولی چه میزان اهمیت دارد؟ / ۱۸۱
نکات متداول در نصب این سیستم‌ها / ۱۸۲
برخی نکات اجرایی مهم / ۱۸۷
فصل پانزدهم: سیستمهای گرمایش از کف برای کفسازیهای سبک ۱۸۹
بارهای کف / ۱۹۰
افزایش ضخامت کف / ۱۹۱
پشتیبانی ساختاری / ۱۹۲
لوله‌کشی تاسیسات بهداشتی /  ۱۹۳
دهانه در  / ۱۹۳
سقف اتاق / ۱۹۴
بتن سبک  / ۱۹۴
سیستم‌های پایه گچی / ۱۹۶
فصل شانزدهم: سیستمهای گرمایش از کف خشک / ۱۹۹
صفحات آلومینیومی / ۲۰۱
اجرای سیستم گرمایش از کف زیر کف کاذب / ۲۰۵
انسداد و گرفتگی / ۲۰۸
فصل هفدهم: گرمایش از کف به عنوان سیستم ذوب برف / ۲۱۳
اصول نصب سیستم‌های ذوب برف / ۲۱۵
احتیاط‌ها در سیستم ذوب برف / ۲۱۵
طراحی مدار لوله‌کشی سیستم ذوب برف / ۲۱۷
انتخاب لوله‌ها در سیستم ذوب برف / ۲۱۷
تفاوت‌های سیستم ذوب برف با سیستم گرمایش از کف / ۲۱۸
فصل هجدهم: هواگیری از سیستم گرمایش از کف / ۲۱۹
مشکلات مربوط به هوا گرفتن سیستم  / ۲۲۰
محبوس شدن هوا در سیستم گرمایش از کف / ۲۲۱
توده هوای ایستا  / ۲۲۴
هوای محلول  / ۲۲۴
ونت و تخلیه هوا / ۲۲۵
فرآیند تخلیه / ۲۲۸
فصل نوزدهم: استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم گرمایش از کف / ۲۳۳
کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت /  ۲۳۴
روش‌های نصب سیستم‌های خورشیدی / ۲۳۵
سیستم‌های خورشیدی گردش مستقیم / ۲۳۵
سیستم‌های خورشیدی تخلیه ثقلی / ۲۳۶
سیستم‌های خورشیدی مدار بسته / ۲۳۷
طراحی سیستم گرمایش خورشیدی / ۲۳۸
هزینه سیستم‌های خورشیدی / ۲۳۹
فصل بیستم: نکات مرتبط با عیبیابی دیگهای گازسوز / ۲۴۱
معیارهای ایمنی / ۲۴۱
فرآیند عیب‌یابی / ۲۴۳
نبود شعله در مشعل دیگ / ۲۴۴
شمعک در حالت آماده به کار خاموش می‌شود / ۲۴۴
خاموشی شمعک در زمان راه‌اندازی / ۲۴۸
مشعل شروع به کار نمی‌کند / ۲۴۹
سیستم کار می‌کند اما گرم نمی‌شود / ۲۵۰
شعله‌های کوتاه / ۲۵۰
شعله‌های بلند / ۲۵۱
نشتی گاز در رگولاتور / ۲۵۱
بسته نشدن شیر اصلی گاز / ۲۵۲
هشدار / ۲۵۲
فصل بیست و یکم: نکات مرتبط با عیبیابی دیگهای گازوئیلسوز / ۲۵۳
سروصدا / ۲۵۴
دود غلیظ / ۲۵۵
راه‌اندازی پر سروصدا / ۲۵۷
نبود گازوییل / ۲۵۸
نشتی / ۲۵۹
فشار نامناسب سوخت / ۲۵۹
فشار ضربه‌ای / ۲۶۰
قطعی‌های ناخواسته / ۲۶۰
فصل بیست و دوم: فروش سیستم گرمایش از کف / ۲۶۳
عدم نیاز به بتن / ۲۶۵
گرمایش از کف در ترکیب با سایر سیستم‌ها /۲۶۶
دوام سیستم‌های گرمایش از کف / ۲۶۶
هزینه‌های اندک راه‌اندازی در سیستم گرمایش از کف / ۲۶۷
صرفه‌جویی در فضای نصب سیستم / ۲۶۷
تعمیر و نگه‌داری سیستم‌های گرمایش از کف / ۲۶۸
آسایش سیستم‌های گرمایش از کف / ۲۶۸
گرمایش از کف، یک سیستم به‌روز و کارآمد / ۲۶۹

توضیحات تکمیلی

وزن 310 گرم
قطع کتاب

نوع جلد

نوع چاپ جلد

جنس کاغذ متن

نوع چاپ متن

ناشر

نویسنده

,

مدیر تولید و ناظر فنی چاپ

آماده‌سازی پیش از چاپ

تعداد صفحات کتاب

نوبت چاپ

شابک (ISBN)

سفارش تلفنی

سفارش از طریق پیام‌رسان‌ها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.